Monitor Mening van de Medewerker (M3)

Defensie onderzoekt elke maand de werkbeleving van het Defensiepersoneel. Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) houdt het onderzoek onder medewerkers van alle Defensieonderdelen.

Voorwaarden voor deelname

TOS neemt elke maand een steekproef uit het personeelsbestand van Defensie. Deze medewerkers ontvangen een uitnodiging met een inlogcode voor een digitale vragenlijst.

Rapportage van resultaten

TOS rapporteert de onderzoeksresultaten over werkbeleving voor zowel de hele Defensieorganisatie als voor de verschillende Defensieonderdelen. De resultaten zijn per halfjaar te lezen in de Monitor Mening van de Medewerker (M3).

Doel van het onderzoek

Op basis van de resultaten worden eventuele knelpunten en trends gesignaleerd. Defensie kan deze informatie gebruiken bij het maken van nieuw beleid of het bijstellen van bestaand beleid.

De resultaten worden ook gebruikt voor andere onderzoeksprogramma’s van TOS op het gebied van leiderschap, omgangsvormen en verloop. Tot slot wordt de M3 gebruikt om periodiek onderzoek te doen naar specifieke actuele thema’s.