Doorlopend Dienstverlatersonderzoek Defensie

Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) onderzoekt vanuit Defensie de uitstroom van militairen, burgerpersoneel en reservisten.

Met het onderzoek wil Defensie inzicht krijgen in de grootte en redenen van vrijwillig vertrokken personeel.

Voorwaarden voor deelname

Defensiemedewerkers die de organisatie vrijwillig verlaten ontvangen een brief met een persoonlijke inlogcode voor een digitale vragenlijst. Zij krijgen deze uitnodiging enige tijd na hun vertrek.

Uitgenodigden kunnen met hun persoonlijke inlogcode deelnemen via de digitale vragenlijst.

Doel van het onderzoek

Defensie wil met het onderzoek verklaringen vinden voor de uitstroom van militairen, burgerpersoneel en reservisten. De conclusies uit het onderzoek gebruikt Defensie om het beleid aan te passen.

Rapportage

TOS stelt jaarlijks een rapportage op. De rapportage beschrijft en verklaart de aard en omvang van het verloop van het personeel. In onderstaande factsheet vindt u de belangrijkste onderzoeksresultaten over het jaar 2023.

Verloop reservisten

Vergroot afbeelding Afbeelding doorlopend dienstverlatersonderzoek reservisten. Tekst onder de afbeelding.