Handhavingsbrieven Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de manier waarop Defensie haar personeel beschermt tegen gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld chroom-6. De inspectie gaat daarvoor langs bij onder andere de onderhoudsbedrijven van Defensie. Via zogeheten handhavingsbrieven laat de Arbeidsinspectie weten wat er nog moet gebeuren. Op deze pagina vindt u die brieven, en ook reacties van commandanten van de onderhoudsbedrijven op de brieven.

Waar de inspectie overtredingen heeft geconstateerd neemt Defensie maatregelen. Bij meer ingewikkelde vraagstukken overleggen de inspectie en Defensie. 

De inspectie heeft in 2020 nieuwe brieven gestuurd naar de 3 grootonderhoudsbedrijven van de marine, landmacht en luchtmacht over gevaarlijke stoffen. Daar staan eisen in waar de onderhoudsbedrijven nu aan werken. De maatregelen tegen COVID-19 zorgen bij alle eenheden wel voor vertraging bij het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie was eerder de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze pagina wordt periodiek bijgewerkt.

Overzicht brieven: