Handhavingsbrieven Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op deze pagina zijn handhavingsbrieven van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) en relevante stukken over deze handhavingsbrieven geplaatst. Geconstateerde overtredingen zijn opgepakt of er zijn afspraken gemaakt over de verdere aanpak ervan. Waar sprake is van meer complexe vraagstukken vindt overleg plaats tussen I-SZW en Defensie dat er vooral op is gericht elkaar geïnformeerd te houden. Deze pagina wordt periodiek ge-update.

De inspectie heeft kortgeleden nieuwe brieven gestuurd naar de 3 grootonderhoudsbedrijven van de marine, landmacht en luchtmacht over gevaarlijke stoffen. Aan de gestelde eisen wordt momenteel invulling gegeven, maar de maatregelen tegen COVID-19 zorgen voor vertraging van de blootstellingsbeoordelingen bij alle eenheden.

Overzicht brieven: