Handhavingsbrieven Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de manier waarop Defensie haar personeel beschermt tegen gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld chroom-6. De inspectie gaat daarvoor langs bij onder andere de onderhoudsbedrijven van Defensie. Via zogeheten handhavingsbrieven laat de Arbeidsinspectie weten wat er nog moet gebeuren. Op deze pagina vindt u die brieven, en ook reacties van commandanten van de onderhoudsbedrijven op de brieven.

De Nederlandse Arbeidsinspectie was eerder de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze pagina wordt periodiek bijgewerkt.

Overzicht brieven: