Handhavingsbrieven Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de manier waarop Defensie haar personeel beschermt tegen gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld chroom-6. De inspectie gaat daarvoor langs bij onder andere de onderhoudsbedrijven van Defensie. Via zogeheten handhavingsbrieven laat de Arbeidsinspectie weten wat er nog moet gebeuren. Op deze pagina vindt u die brieven, en ook reacties van commandanten van de onderhoudsbedrijven op de brieven.

De Nederlandse Arbeidsinspectie was eerder de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overzicht brieven: