Brief Inspectie SZW aan het Logistiek Centrum Woensdrecht van 9 april 2020

Brief van de Inspectie SZW aan het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). In de brief staan de opmerkingen van de inspectie op de eerste voortgangsrapportage registratie en blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen.