Brief Inspectie SZW aan het Logistiek Centrum Woensdrecht van 22 mei 2020

Brief van de Inspectie SZW aan het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). In de brief staan de opmerkingen van de inspectie op de 2e voortgangsrapportage registratie en blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen.