Brief Inspectie SZW aan het ministerie van Defensie

Brief van de Inspectie SZW aan het ministerie van Defensie over het intrekken van de inspectiebrief aan het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) van 11 oktober 2019. Deze brief is opgesteld naar aanleiding van een overleg op 20 november 2019 met vertegenwoordigers van de Inspectie SZW en Defensie en een herinspectie, die op 15 april 2019 is uitgevoerd op Vliegbasis Woensdrecht.

Bekijk meer handhavingsbrieven van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.