Brief Inspectie SZW aan de Dienst Materiele Instandhouding

Brief van de Inspectie SZW aan de Dienst Materiele Instandhouding (DMI). In de brief staat de reactie van de inspectie op het plan van aanpak registratie en blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen.