Brief Inspectie SZW aan het ministerie van Defensie

Brief van de Inspectie SZW aan het ministerie van Defensie over het intrekken van de inspectiebrief aan het KPU-bedrijf van 19 juli 2019. De inspectiebrief wordt alsnog verzonden aan de directie Veiligheid van het ministerie van Defensie.

Bekijk meer handhavingsbrieven van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.