Brief Inspectie SZW aan de Dienst Materiele Instandhouding

Brief van de Inspectie SZW aan de Dienst Materiele Instandhouding (DMI). In de brief staan de resultaten van de herinspectie op afstand.