Reactie commandant op herinspectie Arbeidsinspectiebrief gevaarlijke stoffen

In deze brief reageert een commandant vanuit de luchtmacht op een handhavingsbrief van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarin stond wat er nog moet gebeuren om personeel op een goede manier te beschermen tegen gevaarlijke stoffen.