Kanker en sterfte onder Balkanmilitairen

In 2000 verschenen berichten in de pers dat leukemie vaker voorkomt bij militairen die terugkwamen van hun uitzending naar de Balkan. Dit zou te maken hebben met de inademing van stofdeeltje met verarmd uranium, afkomstig uit antitankgranaten. In opdracht van het ministerie van Defensie heeft het RIVM daarop een grootschalig onderzoek uitgevoerd.

Eindrapport Balkanonderzoek

Op 11 mei 2011 verscheen het eindrapport van dit zogenoemde Balkanonderzoek. De conclusie luidde dat militairen die op missie naar de Balkan waren geweest niet vaker leukemie of andere vormen van kanker hebben dan andere militairen. Verder hebben voormalige Balkanmilitairen geen hogere kans om te overlijden aan andere ziektes. Ook is bij deze groep niet vaker sprake van onnatuurlijke doodsoorzaken, zoals verkeersongelukken.

Opzet van het onderzoek

Het RIVM gebruikte gegevens van de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) en van de Nederlandse Kankerregistratie. Daarbij vergeleken de onderzoekers de (geanonimiseerde) gegevens van voormalige ‘Balkangangers’ met die van andere Defensiemedewerkers. In totaal zijn 200.000 (oud-)militairen onderzocht.

Vergelijkbare resultaten in Zweden en Denemarken

De uitkomsten van het RIVM-onderzoek komen overeen met de resultaten van soortgelijk onderzoek in Zweden en Denemarken. Ook daar bleek geen sprake te zijn van een verhoogd risico op kanker na terugkeer van de Balkan.