Gebruik van reinigingsmiddel PX-10

Jarenlang maakte Defensiepersoneel gebruik van het benzeenhoudende reinigingsmiddel PX-10. Toch is het volgens onderzoekers zeer onwaarschijnlijk dat werknemers hierdoor (bepaalde vormen van) kanker hebben gekregen.

Wapens reinigen en onderhouden met PX-10

Vanaf de jaren ’50 heeft het ministerie van Defensie gebruik gemaakt van PX-10 als wapenreinigingsmiddel en onderhoudsmiddel. Het middel was te vinden in wapenkamers, op werkplaatsen en aan boord van schepen.

Tot in de jaren ’80 bevatte PX-10 het kankerverwekkende benzeen en oplosmiddelen zoals xyleen en tolueen. In de loop der tijd hebben mogelijk enkele duizenden Defensiewerknemers regelmatig met PX-10 gewerkt.

Intern rapport Defensie over gebruik PX-10

Om de mogelijke risico’s van PX-10 in kaart te brengen, verrichtte het ministerie van Defensie zelf onderzoek. Het onderzoeksrapport uit 2009 beschrijft de samenstelling, het gebruik en de aandoeningen die PX-10 kan veroorzaken. Het RIVM concludeerde in 2011 dat dit interne onderzoek ‘naar behoren’ is uitgevoerd.

Onderzoek RIVM naar risico’s PX-10

Eind 2011 kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een eigen onderzoek naar de risico’s van PX-10. Belangrijkste conclusie: het is bijna uitgesloten dat Defensiepersoneel acute myeloïde leukemie of aanverwante vormen van kanker heeft gekregen door te werken met PX-10.

Aansprakelijkheid

Mensen die Defensie aansprakelijk willen stellen voor geleden schade dienen allereerst bij het ABP een beroep te doen op de voor hen geldende rechtspositie. Dat wil zeggen, dat ze een verhoogd arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen moeten aanvragen.

Wie van mening is dat de schade daarmee niet of niet geheel wordt vergoed, kan een brief sturen. Hierin dienen inzenders aan te geven waarom het ministerie naar hun mening aansprakelijk is voor de schade.

Het postadres:

Ministerie van Defensie
DienstenCentrum Juridische Dienstverlening
Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht