Gezondheidsrisico's chroom-6 en CARC

De blootstelling aan chroom-6-houdende verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) bij Defensie in het verleden wordt onderzocht. Net als het effect op de gezondheid van (oud-)medewerkers. Dit onderzoek gebeurt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op deze pagina leest u meer informatie hierover, en ook hoe Defensie nu omgaat met chroom-6.

Plan van aanpak beheersing chroom-6

Voor het werken met chroom-6 heeft Defensie een plan van aanpak geschreven. Daarin staan maatregelen over hoe om te gaan met chroom-6. Met voortgangsrapportages laat Defensie weten wat de stand van zaken is van deze maatregelen.

Lees het plan van aanpak en de voortgangsrapportages.

Onderzoek naar chroom-6 en CARC

In het voorjaar van 2014 kreeg Defensie de eerste signalen van (oud-)medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf en CARC. Het ging hierbij onder meer om (oud-)medewerkers van voormalige Amerikaanse opslagplaatsen: Prepositioned Organizational Materiel Storage-sites, of kort POMS-sites. Defensie gaf daarop het onafhankelijke onderzoeksinstituut RIVM opdracht onderzoek te doen naar:
1.    het gebruik van chroom-6 op POMS-locaties;
2.    het gebruik van CARC op POMS-locaties;
3.    het gebruik van chroom-6 op alle Defensielocaties.

Status onderzoek

Het RIVM-onderzoek is in volle gang. Het 1e en 2e deelonderzoek, naar het gebruik van chroom-6 en CARC op POMS-locaties is inmiddels afgerond. Met het onderzoek naar chroom-6 op alle (niet-POMS) Defensielocaties is het RIVM bezig. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Informatiepunt Chroom-6.

Registreren voor onderzoek

Het Informatiepunt Chroom-6 registreert meldingen over het werken met chroom-6 bij Defensie. Dit is al veel gebeurd en kan nog steeds. Bijvoorbeeld als u denkt ziek te zijn geworden door het werken met chroom-6 of als u bezorgd bent dit alsnog te worden. Voor meer informatie over registratie kunt u terecht op de website Informatiepunt Chroom-6.

Regelingen

Heeft u als (oud-)medewerker een ziekte of aandoening die door chroom-6 kan zijn veroorzaakt? Dan zijn er 2 regelingen waarmee u mogelijk een vergoeding kunt krijgen:

  • De Uitkeringsregeling Chroom-6 geldt voor het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties.
  • De Coulanceregeling Chroom-6 geldt voor het chroom-6 onderzoek op alle (niet-POMS) locaties van Defensie.

Het onderzoek naar CARC is ook afgerond. Hier volgt nog een regeling voor. Voor meer informatie over regelingen kunt u terecht op de website Informatiepunt Chroom-6.

Veilig werken met chroom-6

Defensie werkt nog steeds met chroom-6. Verwerkt in verf voorkomt chroom-6 dat materiaal gaat roesten. Om die reden zit het op veel bestaand materieel en is het gebruik ervan in de luchtvaart zelfs verplicht. Waar mogelijk vervangt Defensie chroom-6 voor een alternatief, maar het helemaal niet meer gebruiken is dus niet mogelijk. Het belangrijkste is dat medewerkers er veilig mee kunnen werken. Hiervoor neemt Defensie verschillende maatregelen. Defensie pakt het bij voorkeur aan bij de bron. Als dat niet of nog niet kan, treft Defensie (tijdelijk) andere maatregelen.

Animatievideo: veilig werken met chroom-6 bij Defensie

Veilig werken met chroom-6 bij Defensie

Grafisch overzicht veilig werken met Chroom-6 bij Defensie. De informatie staat op de pagina Gezondheidsrisico's Chroom-6 en CARC onder het onderwerp Personeelszorg.

Onderzoek huidige situatie

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) en de Auditdienst Rijk (ADR) deden onderzoek naar de huidige situatie bij Defensie rondom werken met chroom-6. Uit de resultaten blijkt dat de uitgevoerde maatregelen ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden met chroom-6. Dit betekent in een aantal gevallen dat er (tijdelijk) moet worden gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen. De volledige uitvoering van alle maatregelen vraagt daadkracht en tijd (met name bron- en technische maatregelen, zoals het vervangen van chroom-6 door een veiliger alternatief en het realiseren van moderne spuitcabines).

Zie voor meer informatie: