Gezondheidsrisico's Chroom-6 en CARC

De blootstelling aan Chroom-6-houdende verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) bij Defensie in het verleden wordt onderzocht. Net als het effect op de gezondheid van (oud-)medewerkers. Dit onderzoek gebeurt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Plan van aanpak beheersing Chroom-6

Voor het werken met Chroom-6 heeft Defensie een plan van aanpak geschreven. Daarin staan maatregelen over hoe om te gaan met Chroom-6. Met voortgangsrapportages laat Defensie weten wat de stand van zaken is van deze maatregelen.

Lees het plan van aanpak en de voortgangsrapportages.

Onderzoek naar Chroom-6 en CARC

In het voorjaar van 2014 kreeg Defensie de eerste signalen van (oud-)medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf en CARC. Het ging hierbij om (oud-)medewerkers van voormalige Amerikaanse opslagplaatsen: Prepositioned Organizational Materiel Storage-sites, of kort POMS-sites. Defensie gaf daarop het onafhankelijke onderzoeksinstituut RIVM opdracht onderzoek te doen naar:

  1. het gebruik van Chroom-6 op POMS-locaties;
  2. het gebruik van CARC op POMS-locaties;
  3. het gebruik van Chroom-6 op andere Defensielocaties.

Het onderzoek

Het RIVM-onderzoek is in volle gang. Het 1e deelonderzoek, naar het gebruik van Chroom-6 op POMS-locatie is inmiddels afgerond. Met de 2 resterende onderzoeken is het RIVM bezig. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Informatiepunt Chroom-6 & CARC. Deze website is van de Paritaire Commissie Chroom-6, die het onderzoek begeleidt en aanstuurt.

Registreren voor onderzoek

Het Informatiepunt Chroom-6 & CARC registreert meldingen over het werken met Chroom-6 bij Defensie. Dit is al veel gebeurd en kan nog steeds. Bijvoorbeeld als u denkt ziek te zijn geworden door het werken met Chroom-6 of als u bezorgd bent dit alsnog te worden.

De gegevens uit de registraties zijn belangrijk voor het RIVM-onderzoek. Wilt u meer informatie over het registeren of wilt u zich registreren?  Dan kunt u terecht op de registratiepagina van het Informatiepunt Chroom-6 & CARC.

Regelingen

Coulanceregeling Chroom-6

Het onderzoek van het RIVM kost veel tijd.  Ondertussen kunnen (oud-)medewerkers van Defensie zich door hun werk met Chroom-6 in een schrijnende situatie bevinden. Bijvoorbeeld omdat ze een aandoening en daardoor hogere ziektekosten hebben. Zij kunnen niet wachten op resultaten van het RIVM-onderzoek. Daarom kunnen zij mogelijk nu al een financiële tegemoetkoming aanvragen, vanuit de Coulanceregeling. Deze Coulanceregeling Chroom-6 ging in op 1 maart 2015 . Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming en hoe u deze kunt aanvragen op de website van de Rijksoverheid.

Regeling Uitkering chroom-6

Het 1e deelonderzoek (het gebruik van Chroom-6 op POMS-locaties) is inmiddels afgerond. Het RIVM heeft vastgesteld dat Defensie de zorgplicht heeft geschonden. Door blootstelling aan Chroom-6 kunnen (oud-)medewerkers tijdens hun werk een aandoening hebben gekregen. Om zoveel mogelijk recht te doen aan het leed dat medewerkers met een aandoening (hebben) geleden, hebben de vakbonden en Defensie een collectieve regeling opgesteld. Dit is de Regeling Uitkering Chroom-6. Kijk voor meer informatie over de regeling en hoe u de uitkering kunt aanvragen op de website van de Rijksoverheid [KMBD1]. Van het resterende onderzoek zijn de resultaten nog niet bekend. Totdat deze bekend zijn, blijft de Coulanceregeling Chroom-6 bestaan.

Veilig werken met Chroom-6

Defensie werkt nog steeds met Chroom-6. Verwerkt in verf voorkomt chroom-6 dat materiaal gaat roesten. Om die reden zit het op veel bestaand materieel en is het gebruik ervan in de luchtvaart zelfs verplicht. Waar mogelijk vervangt Defensie Chroom-6 voor een alternatief, maar het helemaal niet meer gebruiken is dus niet mogelijk. Voorop staat dat medewerkers er veilig mee kunnen werken. Hiervoor neemt Defensie verschillende maatregelen. Defensie pakt het bij voorkeur aan bij de bron. Als dat niet of nog niet kan, treft Defensie (tijdelijk) andere maatregelen.

Animatievideo: veilig werken met chroom-6 bij Defensie

Veilig werken met chroom-6 bij Defensie

Grafisch overzicht veilig werken met Chroom-6 bij Defensie. De informatie staat op de pagina Gezondheidsrisico's Chroom-6 en CARC onder het onderwerp Personeelszorg.

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) en de Auditdienst Rijk (ADR) hebben onderzoek gedaan naar de huidige situatie bij Defensie rondom werken met Chroom-6. Uit de resultaten blijkt dat de uitgevoerde maatregelen ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden met Chroom-6. Dit betekent in een aantal gevallen dat er (tijdelijk) moet worden gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen. De volledige uitvoering van alle maatregelen (met name bron- en technische maatregelen, zoals het vervangen van chroom-6 door een veiliger alternatief en het realiseren van moderne spuitcabines) vraagt daadkracht en tijd.

Zie voor meer informatie: