Burnpits

(Oud-)medewerkers van Defensie hebben mogelijk gezondheidsklachten gekregen door de uitstoot van burnpits in missiegebieden. Dat bleek in 2018. Defensie opende daarom het Defensiemeldpunt Burnpits en stelde onderzoeken in. De onderzoeken zijn nu afgerond. Op deze pagina vindt u meer informatie over burnpits, de onderzoeken en waar u met vragen terecht kunt.

Wat zijn burnpits?

In missiegebieden in Zuidwest-Azië was in het verleden soms geen mogelijkheid voor normale afvalverwerking. Daarom werd het verbrand. Dit gebeurde dit in zogeheten burnpits, kuilen op of bij het militaire kamp.

Onderzoeken

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid van Defensie (CEAG) onderzocht in bestaande literatuur of de gezondheidsklachten te maken kunnen hebben met burnpits. Ook onderzocht het CEAG de binnengekomen meldingen hierover. Helaas gaf dit niet de gewenste duidelijkheid. Lees de CEAG-onderzoeken naar literatuur en meldingen.

Defensie vroeg daarom het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht in 2019 om het CEAG-onderzoek te controleren en om aanvullend literatuuronderzoek te doen. Het CEAG deed ook extra onderzoek naar de meldingen.

Onderzoeksresultaten literatuurstudie IRAS

Het IRAS onderzocht welke gezondheidsrisico’s veroorzaakt kunnen zijn door de uitstoot van burnpits. Het ging daarbij om militairen die zijn uitgezonden naar Zuidwest-Azië. Uit het onderzoek blijkt in het kort het volgende:

Bij de verbranding in burnpits komen verschillende stoffen vrij: fijnstof, verbrandingsgassen en andere verbrandingsproducten (net als bij elke andere brand). Dichtbij burnpits (tientallen tot enkele honderden meters) kunnen deze stoffen in ongezonde concentraties aanwezig zijn. Het is daarom mogelijk dat door de uitstoot van burnpits gezondheidsproblemen bij militairen kunnen optreden.

Hoe groot de kans is dat dit echt gebeurt en om welke gezondheidsproblemen het dan precies zou gaan, kan op basis van de onderzoeksresultaten niet worden beoordeeld. Beide zaken zijn afhankelijk van de soort blootstelling en de hoeveelheid waarin militairen zijn blootgesteld. Daarbij spelen verschillende factoren een rol, zoals:

  • De afstand tot een burnpit;
  • Meteorologische factoren zoals de windrichting;
  • Het soort afval dat werd verbrand;
  • Hoe vaak en hoe lang iemand is blootgesteld.

Hier is te weinig over bekend om iets over mogelijke gezondheidsrisico’s te kunnen zeggen.

Deze conclusies sluiten aan op de eerdere resultaten van het CEAG.

Onderzoeksrapport IRAS

Voor meer informatie: lees het onderzoeksrapport en de publiekssamenvatting van het IRAS.  

Uitkomsten extra onderzoek meldingen CEAG

Het CEAG onderzocht in 2020 opnieuw de meldingen, nadat er bij het Defensiemeldpunt Burnpits op dat moment in totaal 366 meldingen waren binnengekomen. De conclusie uit 2019 veranderde niet. Ook op basis van de meldingen zijn geen conclusies te trekken over de relatie tussen blootstelling aan de uitstoot van burnpits en gezondheidsklachten bij (oud-)Defensiemedewerkers.

Voor meer informatie: lees het analyserapport van het CEAG.

Wat moet ik nu doen?

Er is zorgvuldig onderzoek gedaan. De onderzoeksresultaten geven helaas nog steeds weinig duidelijkheid.

Het is goed mogelijk dat u zich afvraagt: hoe nu verder? Op de pagina Veelgestelde vragen burnpits leest u wat u in verschillende gevallen het beste kunt doen.

U kunt ook contact opnemen met het Defensiemeldpunt Burnpits. Het meldpunt is te bereiken op +31 6 58 07 66 47 of via defensiemeldpuntburnpits@caop.nl.