De traditie van het korps

Nous, les autres’: de broederschap van commando’s, verbonden door hun taak en het gevaar waar zij voor kozen. Commando’s maken deel uit van een militaire eenheid, maar het is meer dan dat. Ze vormen een hechte groep mensen, een elite. De wederzijdse afhankelijkheid van commando’s, tijdens trainingen en in het gevecht, is groot. Dat vergt een bijzondere band.

Souvenirs

Die band wordt versterkt met ‘symbolen’. Dat zijn tradities: souvenirs uit het verleden, eigen(aardige) gebruiken en uiterlijkheden. Die leven, naast de korpsgeschiedenis, voort in het Korps Commandotroepen. Ze worden overgegeven van commando op commando. Soms verandert er wat, want het is geen star systeem. Het zijn levende tradities.

Aan de belangrijkste tradities zijn in deze canon ‘vensters’ gewijd. Die werpen een blik op de traditiebelevenis binnen het Korps Commandotroepen.