Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het gaat om de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot nu.

Taken NIMH

Het NIMH:

  • beheert een unieke militair-historische collectie;
  • maakt de collectie toegankelijk voor een breed publiek;
  • publiceert wetenschappelijke studies;
  • geeft onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten;
  • verzorgt lezingen en geeft beleidsadviezen aan de Defensietop;
  • levert een bijdrage aan de militaire doctrinevorming;
  • beschrijft lopende operaties.

Internationale samenwerking

Het NIMH is nauw betrokken bij de International Commission of Military History (ICMH). Dit is een internationale organisatie, opgericht in 1938. Zij wil de samenwerking tussen militair historici bevorderen en zo het militair-historisch onderzoek stimuleren.

Contact en bereikbaarheid

De contactgegevens en bereikbaarheid staan op nimh.nl.