Historische canon Korps Commandotroepen

De commando’s van de Nederlandse krijgsmacht behoren tot het Korps Commandotroepen (KCT). Zij zijn de elite van de organisatie, superinfanteristen voor inzet in speciale militaire operaties. Zij kunnen zich meten met Special Forces (SF) uit de hele wereld.

Traditie en geschiedenis

Het KCT is een operationele eenheid en een traditieorganisatie, zoals de regimenten dat zijn voor de infanteriebataljons. De tradities en geschiedenis van de commandotroepen zijn te zien in het korpsembleem, de kleuren en het vaandel. En ook in de namen van operationele eenheden en van de operaties die ze wereldwijd uitvoeren. Maar waar staat het korps verder eigenlijk voor? Dat leest u in deze canon.

Het korps

Voor zijn historie en tradities heeft het Korps Commandotroepen dus ook het karakter van een regiment. Vroeger was een regiment een organieke eenheid en omvatte het een aantal bataljons. Na 1950 werd het regiment gaandeweg een traditie-eenheid. Hierin leefden geschiedenis, overlevering en gebruiken van de oude regimenten, en van hun opvolgers, voort.

Deze canon vertelt het verhaal van de geschiedenis en tradities van het KCT. Niet alles komt aan bod. In een canon gaat het om de belangrijkste feiten en gebeurtenissen. U ziet zo hoe de geschiedenis in elkaar steekt en wat voor het korps en zijn leden belangrijk is.

De commando, paraat en traditie

De canon bestaat uit 3 onderdelen:

  • Commando: hier leest u over commando worden.
  • Paraat: hier leest u meer over de operationele kant van het KCT. Wat houdt het in om commando te zijn? En wat deden en doen de commandotroepen wereldwijd?
  • Traditie: hier vindt u alles over de geschiedenis van het korps. Van de oprichting tot aan de monumenten en de herdenkingen.

Verantwoording

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakte deze canon in nauwe samenwerking met De Commandostichting. Suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom, want een canon is een levend document. Het e-mailadres van het NIMH is: nimh@mindef.nl.

De makers van de canon hebben geprobeerd de rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Als personen of instanties menen dat hun rechten niet zijn gehonoreerd, kunnen zij contact opnemen met het NIMH.