Korpsvaandel

De mannen van No. 2 (Dutch) Troop hadden er lang op gewacht: de eerste operationele opdracht. In december 1943 werden de Nederlandse commando’s verscheept naar Brits-Indië. Er was ook teleurstelling, want zij hadden liever de Duitse Wehrmacht het leven zuur gemaakt. Prins Bernhard stak ze een hart onder de riem.

Het fanion

Prins Bernhard overhandigde op 6 december een rood-wit-blauwe richtvlag – een fanion – aan de troop. Het kleinood ging mee naar India en keerde in augustus 1944 terug naar Europa, juist op tijd voor de grote najaarsoffensieven van de geallieerden. De herinnering aan deze acties werd levend gehouden door opschriften op het fanion.  

Nadat in 1950 het Korps Commandotroepen was opgericht, kwam ook een ‘echt’ vaandel in zicht. Eerst werden de opschriften op het 10 jaar oude fanion tot officiële vaandelopschriften opgewaardeerd. Dat gebeurde in 1953.

  • Arakan 1944
  • Arnhem 1944
  • Nijmegen 1944
  • Eindhoven 1944
  • Vlissingen 1944
  • Westkapelle 1944

Een echt vaandel

2 jaar later, op 22 december 1955, reikte koningin Juliana op het sportveld van RBC in Roosendaal het vaandel uit. Over het nut van het vaandel was zij duidelijk: “Uw Vaandel zal U en hen die na U deel van de commandotroepen zullen uitmaken, herinneren aan de hoge eis, waaraan gij gehoor wilt geven. Moge dit Vaandel U het symbool zijn van de beste idealen, die leven in het Nederlandse volk.”

In vroeger tijden was het vaandel een onmisbaar herkenningsteken op het slagveld. Maar ook toen had het al een symbolische functie. Het was de ziel van een eenheid. De troepen schaarden zich om het vaandel om het te beschermen. De woorden van koningin Juliana onderschrijven dat het korpsvaandel die symbolische functie heeft behouden.

Erfenis

In 1980 werden nog 2 vaandelopschriften aan het KCT toegekend. Dat was te danken aan spectaculaire operaties van het Regiment Speciale Troepen in Nederlands-Indië.

  • Djokjakarta 1948
  • Midden-Sumatra 1948-1949

Deze opschriften stonden lange tijd op een zogenoemde cravate. Dit is een lint dat aan de vaandelstok wordt gehangen. In 2002 was het vaandel aan vervanging toe. Toen zijn de opschriften in het nieuwe vaandel opgenomen.

Vergroot afbeelding Commando's met vaandel verlaten de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal.
De Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal.