Een DAF YP-408-pantservoertuig rijdt door de straten.
Militairen lopen op een veld.
Het Garderegiment Prinses Irene in ceremonieel tenue in 1948. Archieffoto: ministerie van Defensie.
Het Korps Commandotroepen op het kazerneterrein.

Historische canons

Alle krijgsmachtonderdelen, regimenten en korpsen hebben hun eigen geschiedenis. Daarvan getuigen deze historische canons. Ze geven inzicht in de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van enkele eenheden. En vertellen over de tradities die daaruit voortkwamen. De canons zijn voor iedereen die zijn kennis over de Nederlandse krijgsmacht wil ophalen.