Expertise Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) kan veel voor (oud-)militairen betekenen. De MGGZ helpt ook bij het voorkomen van psychische klachten en helpt mee in de zorg rondom operationele inzet zoals uitzendingen. De geestelijke gezondheidszorg adviseert commandanten over mentale gezondheid en biedt opvang en advies na traumatische gebeurtenissen. Ook zijn er trainingen en voorlichting over stressmanagement, trauma en mentale kracht.

De MGGZ heeft ook een rol in het Collegiaal Netwerk en Trauma Risico Management waar je met collega’s kunt praten over schokkende ervaringen.

Verder is de MGGZ betrokken bij de nazorg aan militairen die terugkomen van een uitzending (adaptatieprogramma). Psychologen van de MGGZ kunnen worden uitgezonden naar missiegebieden als onderdeel van een Sociaal Medisch Team. Zie voor meer informatie het onderwerp Thuisfront.

Expertisecentrum MGGZ

De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg beschikt over een expertisecentrum. Het Expertisecentrum MGGZ doet onder meer wetenschappelijk onderzoek naar stress- en trauma-gerelateerde klachten en aandoeningen bij Nederlandse militairen en veteranen. Bezoek de website van het expertisecentrum voor meer informatie.