Downloads

Lijst met BIG-geregistreerde zorgprofessionals.

Sommige beroepen in de zorg moeten zich registreren in het BIG-register. Dit register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverleners die werken in deze beroepen. In dit document vindt u registratienummers van zorgverleners bij de militaire geestelijke gezondheidszorg (MGGZ).

Kwaliteitsstatuut/professioneelstatuut Militaire Geestelijke Gezondheidszorg 2020

Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg zijn vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut/professioneelstatuut te hebben. Een kwaliteitsstatuut/professioneelstatuut laat zien hoe de zorgaanbieder de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessionals levert.