Geheimhoudingsplicht

Bent u in behandeling bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg? Dan is het belangrijk dat u tijdens uw behandeling vrij kan spreken. En dat u erop kan vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw dossier en de inhoud van de gesprekken vallen onder het beroepsgeheim.

Patiëntendossier

De MGGZ registreert uw gegevens en bewaart deze in een digitaal patiëntendossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de MGGZ.

Uw verwijzer ontvangt met uw toestemming terugkoppeling. Voor vragen over terugkoppeling kunt u terecht bij uw behandelaar.

Defensie bewaart het dossier van militairen 100 jaar na de geboortedatum. We kunnen uw gegevens ook anoniem gebruiken om de zorg binnen de MGGZ te verbeteren. Uw behandelaar bespreekt het onderwerp geheimhouding met u in het eerste intakegesprek.