Geheimhoudingsplicht

Bent u in behandeling bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg? Dan is het belangrijk dat u tijdens uw behandeling vrij kan spreken. En dat u erop kan vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw dossier en de inhoud van de gesprekken vallen onder het beroepsgeheim.

Patiëntendossier

De MGGZ registreert uw gegevens en bewaart deze in een digitaal patiëntendossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de MGGZ.

Uw verwijzer ontvangt met uw toestemming terugkoppeling. Voor vragen over terugkoppeling kunt u terecht bij uw behandelaar.

Defensie bewaart het dossier van militairen 100 jaar na de geboortedatum. We kunnen uw gegevens ook anoniem gebruiken om de zorg binnen de MGGZ te verbeteren. Uw behandelaar bespreekt het onderwerp geheimhouding met u in het eerste intakegesprek.

Gegevens delen met de Nederlandse Zorgautoriteit

Uw behandelaar is verplicht om in het begin van uw behandeling de ‘zorgvraagtypering’ in te vullen. Dit is een vragenlijst over uw klachten en de behandeling daarvan. GGZ-aanbieders (zoals de MGGZ) zijn wettelijk verplicht deze informatie te delen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa gebruikt die informatie om een beter beeld te krijgen van de zorg die nodig is in Nederland.

De MGGZ vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke informatie. Daarom anonimiseert de MGGZ uw gegevens voor ze die met de NZa deelt. Deze gegevens zijn dan niet meer aan u te koppelen.

Wilt u toch niet dat de MGGZ uw gegevens deelt met de NZa, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U kunt dan het formulier Privacyverklaring Zorgprestatiemodel (GGZ) invullen bij uw MGGZ-locatie. U kunt dit formulier opvragen bij uw behandelaar of het secretariaat van uw MGGZ-locatie.