Kosten van uw behandeling bij de MGGZ

Volgt u een traject voor psychische hulp bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)? Dan betaalt uw zorgverzekeraar dat. U betaalt zelf misschien wel een bedrag aan eigen risico. Op deze pagina leest u hoe dit werkt.

Factuur per maand

Op de dag dat uw behandeling begint opent uw behandelaar een traject bij de MGGZ. Vanaf dat moment stuurt de MGGZ maandelijks een factuur naar uw zorgverzekeraar met de zorgkosten over die periode. De afspraken en eventueel de verblijfdagen in de kliniek worden zo in rekening gebracht. Dit betekent wel dat u een eventueel eigen risico meteen gaat betalen.

Wel of geen eigen risico? 

Actief dienende militairen

U bent als actief dienende militair verzekerd bij zorgverzekeraar SZVK/DSW. Zolang u in dienst bent betaalt u geen eigen risico. Zodra u de dienst verlaat en nog in behandeling bent bij de MGGZ, betaalt u mogelijk wel eigen risico. Dat staat in de artikel 7.5 van de polisvoorwaarden van SZVK/DSW:

‘De deelnemer, die op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, buiten zijn schuld om, nog onder daadwerkelijke militair medisch-specialistische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste 3 maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze behandeling, onder de voorwaarden van het basispakket en de uitbreiding basispakket.’

Dit betekent dat als het niet lukt om binnen 3 maanden na ontslag de behandeling af te ronden, de kosten vanaf uw ontslagdatum naar uw civiele verzekeraar gaan. U betaalt dan mogelijk eigen risico.
Ga voor meer informatie naar de website van de SZVK.

Niet-actief dienende veteranen

U bent als niet-actief dienende veteraan verzekerd bij een civiele zorgverzekeraar. Voor u geldt het wettelijk verplichte eigen risico. De zorgverzekeraar verrekent het verplicht eigen risico met u (en het eventueel  vrijwillig door u verhoogde eigen risico).

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van het eigen risico indien er sprake is van een dienstverbandaandoening. Bij pensioenverzekeraar ABP kunt u dan een verzoek voor tegemoetkoming van het door u betaalde eigen risico indienen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het ABP. U kunt dit ook bespreken met uw zorgcoördinator van het Veteranenloket.

Heeft u nog vragen? Defensie raadt u aan om uw polisvoorwaarden te bekijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.