Omgeving Vliegbasis Leeuwarden

Vliegbasis Leeuwarden ligt ten noordwesten van de stad Leeuwarden. Het is een belangrijke werkgever in de provincie Friesland. De vliegbasis organiseert regelmatig rondleidingen voor omwonenden en werkt mee aan evenementen.

Vergroot afbeelding Zicht vanuit de verkeerstoren van Vliegbasis Leeuwarden. Op de achtergrond vliegtuigshelters en vliegtuigen.
Verkeerstoren Vliegbasis Leeuwarden.

Dorpen rond vliegbasis

De vliegbasis wordt omringd door Leeuwarden en de dorpen Marssum, Engelum, Stiens, Cornjum, Britsum en Jelsum. De vliegbasis wil een goede relatie onderhouden met de inwoners van deze woonkernen.

Informatie voor bewoners

Een van de manieren waarop de vliegbasis werkt aan een goede relatie met de omgeving is informeren. De vliegbasis informeert de regio vroegtijdig over bijvoorbeeld avondvliegen en oefeningen. Dit gebeurt via regionale media, social media en een burenmailing. Op de burenmailing kunt u zich abonneren.

Informatie over de meer permanente vliegbewegingen, het zogenoemde medegebruik van de vliegbasis, vindt u onderaan deze pagina.

Leeuwarden wordt genoemd in de plannen die Defensie heeft voor meer ruimte. Meer hierover leest u op de pagina’s Ruimte voor Defensie.

Traditiekamer

Bent u benieuwd naar de geschiedenis van de vliegbasis? Dan bent u welkom in de Traditiekamer, het museum van Vliegbasis Leeuwarden. De Traditiekamer is iedere woensdagmiddag geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Bezoekers dienen zich 48 uur voor bezoek aan te melden via e-mail: lw.traditiekamer@mindef.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats, alsmede type en nummer van legitimatiebewijs. Bezoekers dienen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, zonder dit bewijs is toegang niet mogelijk. De toegang is gratis. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelen.

Avondvliegen

De gevechtsvliegtuigen vliegen elke werkdag. En van oktober tot en met maart regelmatig 's avonds. Omdat het dan sneller donker wordt, kunnen de vliegers oefenen bij duisternis. Dit gebeurt 1,5 uur na zonsondergang.

Bij avondvliegen gebruiken de vliegtuigen meestal dezelfde routes als overdag.

Helikopter patiëntenvervoer

Vliegbasis Leeuwarden is de thuisbasis van de Waddenheli. Deze helikopter, een Airbus H145, van de Regionale Ambulance Voorziening Fryslân vliegt medische spoedvluchten van en naar de Waddeneilanden. Dat gebeurt ook 's nachts. Naar verwachting gaat het jaarlijks in totaal om zo’n 300 vluchten.

Frisian Flag

Een keer per jaar vindt op de vliegbasis de grote internationale oefening Frisian Flag plaats. Deze oefening is voor vliegers belangrijk, omdat zij hiermee grootschalig optreden in internationaal verband kunnen trainen. Ze vliegen samen met strijdkrachten van bondgenoten. Grote aantallen vliegtuigen van verschillende typen voeren ingewikkelde scenario’s uit.

Vergroot afbeelding Verkeerstoren Vliegbasis Leeuwarden.
Verkeerstoren Vliegbasis Leeuwarden.

Welke startbaan?

Vliegbasis Leeuwarden beschikt over 2 start- en landingsbanen. De hoofdbaan wordt vanwege de windrichting het meest gebruikt. Deze 3 kilometer lange baan ligt ruwweg tussen Jelsum en Marssum.

De tweede baan is 2 kilometer lang. Op deze baan starten en landen de vliegtuigen in de richting van Engelum en Beetgum. Of tussen Jelsum en Leeuwarden door.

Opstijgen en landen gebeurt meestal tegen de wind in. Daarnaast spelen ook zicht en beschikbaarheid van apparatuur een rol bij de keuze voor een baan.

Weekend, feestdagen en ‘s nachts

Als er geen speciale toestemming is, zijn oefeningen niet toegestaan op:

  • zaterdag, zon- en feestdagen;
  • werkdagen tussen middernacht en een half uur voor zonsopkomst.

Geluid meten

Vliegbasis Leeuwarden heeft een permanent geluidsmeetnet. 16 speciale microfoons in de regio registreren het geluid van de vliegbewegingen op en rond de vliegbasis. De locaties zijn in overleg met de omgeving gekozen.

Klachten geluidsoverlast

Vliegbasis Leeuwarden doet er alles aan om geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Heeft u als omwonende toch hinder van het geluid? Dan kunt u gratis de landelijke klachtenlijn bellen of een klacht indienen.

Overleg over overlast

Geluidsoverlast wordt besproken in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). Vliegbasis Leeuwarden zit samen met omliggende gemeenten en inwoners in dit overlegorgaan.

Rampenbestrijdingsplan

Net als alle andere vliegbases heeft Vliegbasis Leeuwarden samen met de regio een rampenbestrijdingsplan gemaakt. Door regelmatig te oefenen, weten alle partijen wat ze moeten doen bij een calamiteit op of rond de basis.