Rapportages geluidhinder en geluidbelasting vliegbases

De Koninklijke Luchtmacht houdt bij welke meldingen van geluidhinder binnenkomen. 4 keer per jaar verschijnen de meldingen in een rapportage. Ook wordt geluidbelasting van opstijgende en landende vliegtuigen rondom vliegbases berekend. De uitkomsten van de berekeningen verschijnen jaarlijks in een rapport.
Op deze pagina vindt u de rapporten over geluidhinder en geluidbelasting van de vliegbases.