Vergunning recreatief burgermedegebruik Leeuwarden

De Stichting Hoogvliegers mag met luchtvaartuigen gebruik maken van het militaire luchtvaartterrein Leeuwarden. Het besluit geldt tot 1 januari 2026.

De officiële bekendmaking verschijnt in de Staatscourant: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?zv=MLA/028/2024.

Dit kan een paar dagen duren.