Dronebeeld bovenaanzicht Delfzijl.

Ruimte voor Defensie

De krijgsmacht moet ons grondgebied en dat van onze bondgenoten kunnen verdedigen. Nu meer dan ooit. Binnen de NAVO wordt ook meer van de krijgsmacht gevraagd. Meer activiteiten betekent dat er meer ruimte nodig is: om te oefenen, voor infrastructuur, munitieopslag en nieuwe of aangepaste vergunningen.

Video: het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie uitgelegd.