Omgeving Vliegbasis Gilze-Rijen

Vliegbasis Gilze-Rijen ligt in het hart van de gemeente Gilze en Rijen, in Noord-Brabant. De vliegbasis is een belangrijke werkgever in de regio. Er werken zo'n 2.100 mensen.

Gemeente Gilze en Rijen

De gemeente Gilze en Rijen telt ongeveer 26.000 inwoners en bestaat uit 4 dorpen die rondom de vliegbasis liggen. Daarom noemen de inwoners de basis ook wel de vijfde kern van de gemeente.

Tijden waarop helikopters vliegen

Normaal gesproken vliegen de helikopters alleen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Om het personeel getraind te houden, zijn soms ook ’s avonds vluchten nodig.

Klachten geluidsoverlast

Vliegbasis Gilze-Rijen doet er alles aan om geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Heeft u als omwonende toch hinder van het geluid? Dan kunt u gratis de landelijke klachtenlijn bellen of een klacht indienen.

Overleg over klachten

Klachten over vliegverkeer worden ieder kwartaal gerapporteerd aan de Commissie Overleg Voorlichting en Milieu (COVM). Vliegbasis Gilze-Rijen zit samen met omliggende gemeenten en omwonenden in dit overlegorgaan. De commissie bekijkt of klachten aanleiding geven het vliegverkeer aan te passen. De bijeenkomsten van de COVM zijn openbaar. Ze worden van tevoren in huis-aan-huisbladen en de regionale media bekend gemaakt.

Informatie omwonenden

Omwonenden krijgen informatie over afwijkende vliegbewegingen. Dat gebeurt via lokale media, een zogenoemde burenmailing en de pagina Vliegbewegingen.

Informatie over de meer permanente vliegbewegingen, het zogenoemde medegebruik van de vliegbasis, vindt u onderaan deze pagina.

Rampenbestrijdingsplan

Vliegbasis Gilze-Rijen heeft in samenwerking met de omliggende gemeenten een rampenbestrijdingsplan opgesteld. Door regelmatig te oefenen, weten alle partijen hoe ze moeten handelen bij een lokale calamiteit.