Vliegbasis Gilze-Rijen

Vliegbasis Gilze-Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. De helikopters maken deel uit van het Defensie Helikopter Commando. Ze ondersteunen vooral de luchtmobiele brigade, special forces en marineschepen. Ook vliegen ze voor operaties van de NAVO en de VN en als blushelikopter. Op de basis zit een kenniscentrum dat militairen leert overleven als hun vliegtuig is neergestort: de Survival, Evasion, Resistance and Extraction School.

Vergroot afbeelding Apache Echo-gevechtshelikopter in de lucht.
Apache Echo-gevechtshelikopter.

Taken

Alle militaire helikopters horen bij het Defensie Helikopter Commando. Ze vervoeren wereldwijd personeel en materieel. Ook voeren ze verkenningen uit en zorgen voor bescherming vanuit de lucht. In Nederland helpen de transporthelikopters bij het blussen van grote branden. De Apaches leveren het ministerie van Justitie en Veiligheid bijstand bij het opsporen van bijvoorbeeld een voortvluchtige. 

Helikopters van het Defensie Helikopter Commando

Op Vliegbasis Gilze-Rijen staan 3 verschillende typen helikopters.

  • Apache, gevechtshelikopter voor waarnemingen en aanvallen van vijandelijke doelen;
  • Chinook, grote transporthelikopter voor vervoer personeel en goederen. Ook te gebruiken als blushelikopter;
  • Cougar, transporthelikopter voor vervoer van personen en goederen. Ook te gebruiken als blushelikopter. 

De NH90-maritieme gevechtshelikopter is gestationeerd op Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder. De NH90 wordt vooral ingezet op en boven zee in samenwerking met de Koninklijke Marine.

Video: Defensie Helikopter Commando

[Beeldtekst: Defensie Helikopter Commando]

De helikopters van de Koninklijke Luchtmacht zijn ondergebracht in het Defensie Helikopter Commando. Het Defensie Helikopter Commando (DHC) opereert in Nederland vanaf 3 locaties: Vliegbasis Gilze-Rijen, Vliegbasis Deelen en Maritiem Vliegkamp De Kooy.

In Amerika, op Fort Hood, is ook een eenheid gevestigd, waar elke vlieger voor training naartoe gaat. We werken samen met andere eenheden van luchtmacht, maar ook met de landmacht, marine en civiele partijen. Hiermee dragen we bij aan het uitzendgereed maken van ons eigen personeel en collega's van andere defensie-eenheden. Om zo overal inzetbaar te kunnen zijn. 

Onze maritieme NH90-gevechtskelikopter wordt vooral ingezet voor operaties op zee, bijvoorbeeld bij antipiraterijmissies of drugsvangsten.
[Beeldtekst: Hoisten van drenkelingen]
Ook voor onderzeebootbestrijding of het redden van mensen in en op zee wordt de NH90 ingezet.
[Beeldtekst: Hulp bij calamiteiten]

[Beeldtekst: Brown out of white out]
Om in uitzendgebieden in zand of sneeuw te kunnen landen of opstijgen wordt dit zowel in binnen- als buitenland intensief geoefend. 

[Beeldtekst: Vliegen bij duisternis]
En om elk moment van de dag inzetbaar te zijn, oefenen we ook het vliegen in volledige duisternis. Om dit alles goed uit te kunnen voeren moeten de militairen van het DHC zelf ook goed opgeleid zijn.

[Beeldtekst: Training in simulator]
Om zo effectief mogelijk te trainen worden ook simulatoren ingezet. Daarmee beperken wij het vlieggeluid in Nederland. 

[Beeldtekst: Fastropen]
Bij oefeningen is de samenwerking met eenheden van andere krijgsmachtdelen van het grootste belang.

[Beeldtekst: Speciale opdrachten in uitzendgebied]
Zodat alles klopt als het er echt om gaat.

[Beeldtekst: Civiel militaire samenwerking, natuurbestrijding]
Bij bosbranden en andere calamiteiten wordt intensief samengewerkt met onder andere de veiligheidsregio's, brandweer en politie. 

[Beeldtekst: Civiel militaire samenwerking, versterken van dijken]
Deze samenwerking vindt niet alleen plaats in Nederland. Ook in uitzendgebieden wordt met lokale autoriteiten samengewerkt om burgers te helpen en beschermen.

Wij zijn het DHC. Wij komen op plekken waar anderen niet kunnen komen. Wij zijn onderdeel van de oren, ogen en tanden van Defensie. Met het Defensie Helikopter Commando kom je verder.

[Beeldtekst: Met het DHC kom je verder]
[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]

Locaties van het Defensie Helikopter Commando

Om te oefenen komen helikopters van het DHC regelmatig op Vliegbasis Deelen. En in de Verenigde Staten staan Nederlandse Chinook-transporthelikopters en Nederlandse Apache-gevechtshelikopters voor opleiding en trainingen.

Samenwerking met luchtmobiele brigade

Het Defensie Helikopter Commando treedt veel op met 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Deze samenwerking heet de Air Manoeuvre Brigade. Daarin werken helikopters samen met infanteristen die zich op de grond zonder zware voertuigen verplaatsen.