11 Luchtmobiele Brigade

11 Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare lichte infanteriegevechtseenheid. De brigade is binnen 7 tot 20 dagen wereldwijd inzetbaar voor de verdediging van eigen gebied, bondgenoten, bescherming van de internationale rechtsorde, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Daarnaast is de brigade bij crisissituaties het eerste aanspreekpunt voor 9 veiligheidsregio's.

Video: 11 Luchtmobiele Brigade laat zien wat ze kan en doet

Dit is een van onze best getrainde eenheden, zowel fysiek als mentaal. 11 Luchtmobiele Brigade, ook wel de rode baretten van de landmacht genoemd. Deze uiterst fitte eenheid is dé autoriteit als het gaat om air manoeuvre, het bereiken van militaire effecten op het land, vanuit of via de lucht.

Door de unieke samenwerking van lucht- en grondwerk is de luchtmobiele brigade snel op grote afstand in te zetten, uiterst geschikt voor gebieden waar verplaatsing over de grond tijdrovend, risicovol of gewoonweg onmogelijk is. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van strijdende partijen of natuurgeweld. Na de inzet met helikopter, transportvliegtuig of parachute zijn de rode baretten aangewezen op zichzelf, het team en hun getraindheid. Alles wat ze nodig hebben, eten, radio's, wapens en munitie, nemen ze in hun rugzak mee. Die weegt al gauw 50 tot 60 kilo.

Ze zijn fysiek en mentaal gehard en zijn in staat om onder primitieve omstandigheden hun taak uit te oefenen. Doorzettingsvermogen, teamspirit en durf. De rode baret krijgen ze niet zomaar. De opleiding is een van de zwaarste van de krijgsmacht. Wie hier doorheen komt heeft de rode baret echt verdiend.

Division Schnelle Kräfte

Met zijn 2.000 militairen maakt 11 Luchtmobiele Brigade sinds juni 2014 deel uit van de Division Schnelle Kräfte (DSK). In deze snelle interventie-eenheid werken Nederland en Duitsland nauw samen.

Dit gebeurt om de kwaliteit van elkaars personeel en materieel optimaal te benutten. De samenwerking biedt voordelen voor opleiding en training. Omdat de militairen op dezelfde manier werken, is inzet van de troepen gemakkelijker. Ook bespaart het samenvoegen geld.

Een Duits-Nederlandse staf leidt de divisie vanuit het Duitse Stadtallendorf. De troepen zijn gelegerd op hun oorspronkelijke locaties. Voor de luchtmobiele brigade zijn dat Schaarsbergen en Assen.

11 Air Manoeuvre Brigade

Luchtmobiele militairen verplaatsen zich te voet, met lichte voertuigen, per helikopter of transportvliegtuig. Als 11 Luchtmobiele Brigade samenwerkt met het Defensie Helikopter Commando (DHC) en 336 Squadron van de luchtmacht, vormen ze 11 Air Manoeuvre Brigade (11 AMB). De Air Manoeuvre Brigade is wereldwijd binnen 20 dagen inzetbaar. Kleinere onderdelen hiervan al binnen 7 dagen. Air manoeuvre kan worden ingezet bij alle soorten operaties: offensief, defensief of stabiliserend.

Er zijn verschillende vormen van air manoeuvre: het gezamenlijk optreden van grond- en luchteenheden:

 • Air assault: offensieve operatie om bijvoorbeeld een bruggenhoofd te vormen (diep) in vijandelijk gebied. Er wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van vuurkracht, snelheid en het verrassingseffect. Gevechts- en transporthelikopters en infanterie zijn continu nauw bij een operatie betrokken.
 • Air attack: de zwaarbewapende Apache-gevechtshelikopters hebben de hoofdrol. Luchtmobiele militairen ondersteunen vanaf de grond door bijvoorbeeld doelen aan te wijzen.
 • Air drop (para): transportvliegtuigen of -helikopters zetten luchtmobiele militairen en/of materieel af in een inzetgebied.
 • Air landing (TALO): transportvliegtuigen landden in een inzetgebied en zetten personeel en materieel af.
 • Air mobile: helikopters landen direct in een inzetgebied en zetten personeel af.

Air assault (AASLT) is de moeilijkste en meest intensieve vorm van air manoeuvre en de specialiteit van de luchtmobiele brigade. De brigadenaam krijgt daarom ook de afkorting AASLT toegevoegd. Daarnaast wordt de toevoeging ‘7 december’ vaak gebruikt. Die verwijst naar een radiotoespraak van koningin Wilhelmina van 7 december 1942 die aan de wieg stond van de inmiddels opgeheven Eerste Divisie. De brigade zet hier de traditie van voort.

Video: Animatie air manoeuvre

In deze animatie is te zien hoe 11 Air Manoeuvre Brigade optreedt. Dit gezamenlijke optreden van luchtmobiele infanteristen en gevechts- en transporthelikopters draait om snelheid, flexibiliteit, daadkracht en eventueel vuurkracht.

Dit is operatie Falcon Concept, een grootschalige actie van 11 Air Manoeuvre Brigade in een crisisgebied. Deze lichte infanteriebrigade van Defensie kan snel, flexibel en wereldwijd opereren, geÏntegreerd met helikopters en vliegtuigen.

In deze animatie wordt de manier van optreden van de air manoeuvre brigade uitgebeeld. Operatie Falcon Concept is fictief en zou overal ter wereld kunnen plaatsvinden. De air manoeuvre brigade kan zeer snel worden ingezet. Strategisch luchttransport brengt de eenheid snel in het achterland van een missiegebied. Na deze verplaatsing volgt de zogenoemde reception staging onward movement and integration. Hier worden personeel, materieel en logistieke voorraden samengevoegd tot eenheden gereed voor gevecht.

In het beginstadium van een operatie kan een luchtmobiele eenheid met een air assault een bruggenhoofd slaan. Een air assault is offensief, verassend en heeft een groot bereik. Tijdens een air assault zijn gevechtshelikopters onmisbaar. Ze schakelen de belangrijkste dreigingen uit en beveiligen kritieke delen van de operatie. In combinatie met een air assault kan een actie over de grond uitgevoerd worden om versterkingen uit eigen gelederen of aflossing door een andere eenheid uit te voeren. Luchtlandingen en tactisch luchttransport zijn ideale middelen om diep in het operatiegebied op te treden. In een air drop werpen transportvliegtuigen eenheden af die per parachute op of nabij het doel landen. In een air landing operatie worden eenheden met hun materieel ingevlogen door transportvliegtuigen die in de buurt van het aanvalsdoel landen.

Luchtmobiele eenheden zijn bijzonder geschikt om in samenwerking met special forces kleinschalige, snelle en kortdurende overvalsacties uit te voeren. Zoals aanhoudingen of invallen. Transporthelikopters brengen de eenheid dicht bij hun doelwit. Net als bij een air assault dienen gevechtshelikopters ter ondersteuning.

Gevechtshelikopters kunnen operaties ook ondersteunen met een air attack missie. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld zelfstandig doelen opsporen en uitschakelen of eigen eenheden vanuit de lucht van vuurkracht voorzien. Zodra de belangrijkste dreigingen zijn uitgeschakeld en de beheersende terreindelen onder controle zijn, wordt het gebied gestabiliseerd om uiteindelijk overgedragen te worden aan de lokale autoriteiten. Door de inzet van de lichte voertuigen van de brigade kan een groot gebied bestreken worden. Andere gemotoriseerde eenheden kunnen de brigade hierin bijstaan of aflossen. In het concept van air manoeuvre draait alles om snelheid, flexibiliteit en daadkracht vanuit de lucht en op de grond. 

11 Air Manoeuvre Brigade treedt niet alleen op in operaties in het hoogste geweldsspectrum. De eenheden van de brigade kunnen overal ter wereld het verschil maken. In allerlei soorten crises. Ook bijvoorbeeld met een air drop in een door sneeuwstormen geïsoleerd geraakt gebied. Zo kunnen voedselpakketten mensen bereiken die geen kant meer op kunnen.

Of met een non-combatant evacuation operation. Als Nederlanders bedreigd worden in een instabiele regio kan Defensie ze ophalen. De pathfinders van 11 Air Manoeuvre Brigade worden vooruit gestuurd om een landing zone te vinden en te markeren. Daar landt een transportvliegtuig om de burgers in nood mee te nemen. Maar ook met transporthelikopters in een stad die door een overstroming afgesloten is geraakt van de buitenwereld. Met een evacuatieoperatie worden de door het water bedreigde bewoners in veiligheid gebracht.

Zo kan operatie Falcon Concept talloze gedaanten aannemen. De inzetmogelijkheden van air manoeuvre zijn bijna onbeperkt. Welke opdracht dan ook, de mensen van 11 Air Manoeuvre Brigade staan er klaar voor. Elk moment, elke missie.

Rode baret

De rode baret van luchtmobiele militairen is het internationale herkenningsteken van paratroepen en luchtlandingstroepen.

Eenheden

11 Luchtmobiele Brigade heeft in totaal zo’n 4.500 medewerkers. De brigade bestaat uit de eenheden:

 • 11 Infanteriebataljon (Air Assault) Garde Grenadiers en Jagers;
 • 12 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Van Heutsz;
 • 13 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
 • 11 Brigade Verkennings Eskadron Regiment Huzaren van Boreel;
 • 11 Geniecompagnie (Air Assault);
 • 11 Herstelcompagnie (Air Assault);
 • 11 Bevoorradingscompagnie (Air Assault);
 • 11 Geneeskundige compagnie (Air Assault);
 • 11 Stafstafcompagnie (Air Assault);
 • 20 Infanteriebataljon Bewaken Beveiligen Korps Nationale Reserve.

Materieel

De luchtmobiele brigade heeft  een breed scala aan relatief lichte uitrusting en voertuigen. Deze zijn grotendeels te verplaatsen door de lucht. Veel operaties en verplaatsingen voert de brigade deels te voet en deels in samenwerking met het Defensie Helikopter Commando uit. Militairen worden ergens gedropt om lopend verder te gaan. De brigade beschikt onder meer over:

Locaties kazernes

De luchtmobiele brigade heeft 2 hoofdlocaties: de Oranjekazerne in Schaarsbergen en de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Embleem

Het embleem van 11 Luchtmobiele Brigade is een biddende valk, met daaronder 2 gekruiste zwaarden in een wijnrood schild. De kleur komt van de kleur van de baret. Militairen mogen deze baret pas dragen na voltooien van de luchtmobiele infanterieopleiding.

De slogan van de brigade is 'Elk moment. Elke missie'. Ook wordt het motto, ‘Nec temere, nec timide’, vaak als onderschrift gebruikt. Dat betekent: noch roekeloos, noch vreesachtig.