11 Luchtmobiele Brigade

11 Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare lichte infanteriegevechtseenheid. De brigade is binnen 7 tot 20 dagen wereldwijd inzetbaar voor de verdediging van eigen gebied, bondgenoten, bescherming van de internationale rechtsorde, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Daarnaast is de brigade bij crisissituaties het 1e aanspreekpunt voor 9 veiligheidsregio's.

Video: 11 Luchtmobiele Brigade laat zien wat ze kan en doet

Division Schnelle Kräfte

Met zijn 2.000 militairen maakt 11 Luchtmobiele Brigade sinds juni 2014 deel uit van de Division Schnelle Kräfte (DSK). In deze snelle interventie-eenheid werken Nederland en Duitsland nauw samen.

Dit gebeurt om de kwaliteit van elkaars personeel en materieel optimaal te benutten. De samenwerking biedt voordelen voor opleiding en training. Omdat de militairen op dezelfde manier werken, is inzet van de troepen gemakkelijker. Ook bespaart het samenvoegen geld.

Een Duits-Nederlandse staf leidt de divisie vanuit het Duitse Stadtallendorf. De troepen zijn gelegerd op hun oorspronkelijke locaties. Voor de luchtmobiele brigade zijn dat Schaarsbergen en Assen.

11 Air Manoeuvre Brigade

Luchtmobiele militairen verplaatsen zich te voet, met lichte voertuigen, per helikopter of transportvliegtuig. Als 11 Luchtmobiele Brigade samenwerkt met het Defensie Helikopter Commando (DHC) en 336 Squadron van de luchtmacht, vormen ze 11 Air Manoeuvre Brigade (11 AMB). De Air Manoeuvre Brigade is wereldwijd binnen 20 dagen inzetbaar. Kleinere onderdelen hiervan al binnen 7 dagen. Air manoeuvre kan worden ingezet bij alle soorten operaties: offensief, defensief of stabiliserend.

Er zijn verschillende vormen van air manoeuvre: het gezamenlijk optreden van grond- en luchteenheden:

 • Air assault: offensieve operatie om bijvoorbeeld een bruggenhoofd te vormen (diep) in vijandelijk gebied. Er wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van vuurkracht, snelheid en het verrassingseffect. Gevechts- en transporthelikopters en infanterie zijn continu nauw bij een operatie betrokken.
 • Air attack: de zwaarbewapende Apache-gevechtshelikopters hebben de hoofdrol. Luchtmobiele militairen ondersteunen vanaf de grond door bijvoorbeeld doelen aan te wijzen.
 • Air drop (para): transportvliegtuigen of -helikopters zetten luchtmobiele militairen en/of materieel af in een inzetgebied.
 • Air landing (TALO): transportvliegtuigen landden in een inzetgebied en zetten personeel en materieel af.
 • Air mobile: helikopters landen direct in een inzetgebied en zetten personeel af.

Air assault (AASLT) is de moeilijkste en meest intensieve vorm van air manoeuvre en de specialiteit van de luchtmobiele brigade. De brigadenaam krijgt daarom ook de afkorting AASLT toegevoegd. Daarnaast wordt de toevoeging ‘7 december’ vaak gebruikt. Die verwijst naar een radiotoespraak van koningin Wilhelmina van 7 december 1942 die aan de wieg stond van de inmiddels opgeheven Eerste Divisie. De brigade zet hier de traditie van voort.

Video: Animatie air manoeuvre

In deze animatie is te zien hoe 11 Air Manoeuvre Brigade optreedt. Dit gezamenlijke optreden van luchtmobiele infanteristen en gevechts- en transporthelikopters draait om snelheid, flexibiliteit, daadkracht en eventueel vuurkracht.

Rode baret

De rode baret van luchtmobiele militairen is het internationale herkenningsteken van paratroepen en luchtlandingstroepen.

Eenheden

11 Luchtmobiele Brigade heeft in totaal zo’n 4.500 medewerkers. De brigade bestaat uit de eenheden:

 • 11 Infanteriebataljon (Air Assault) Garde Grenadiers en Jagers;
 • 12 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Van Heutsz;
 • 13 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
 • 11 Brigade Verkennings Eskadron Regiment Huzaren van Boreel;
 • 11 Geniecompagnie (Air Assault);
 • 11 Herstelcompagnie (Air Assault);
 • 11 Bevoorradingscompagnie (Air Assault);
 • 11 Geneeskundige compagnie (Air Assault);
 • 11 Stafstafcompagnie (Air Assault);
 • 20 Natresbataljon.

Materieel

De luchtmobiele brigade heeft  een breed scala aan relatief lichte uitrusting en voertuigen. Deze zijn grotendeels te verplaatsen door de lucht. Veel operaties en verplaatsingen voert de brigade deels te voet en deels in samenwerking met het Defensie Helikopter Commando uit. Militairen worden ergens gedropt om lopend verder te gaan. De brigade beschikt onder meer over:

Locaties kazernes

De luchtmobiele brigade heeft 2 hoofdlocaties: de Oranjekazerne in Schaarsbergen en de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Embleem

Het embleem van 11 Luchtmobiele Brigade is een biddende valk, met daaronder 2 gekruiste zwaarden in een wijnrood schild. De kleur komt van de kleur van de baret. Militairen mogen deze baret pas dragen na voltooien van de luchtmobiele infanterieopleiding.

De slogan van de brigade is 'Elk moment. Elke missie'. Ook wordt het motto, ‘Nec temere, nec timide’, vaak als onderschrift gebruikt. Dat betekent: noch roekeloos, noch vreesachtig.