Ontwikkelingen luchthavenbesluit Gilze-Rijen

De procedure voor een luchthavenbesluit voor Vliegbasis Gilze-Rijen was al gestopt. Dit had te maken met het wel of niet heropenen van Vliegbasis De Peel. In december 2023 maakte Defensie daarnaast bekend meer ruimte te zoeken om in Nederland te kunnen oefenen. Dit heeft misschien ook gevolgen voor de activiteiten op Vliegbasis Gilze-Rijen. En daarmee voor het luchthavenbesluit.

Informatie via deze website

Defensie werkt vanaf 2016 aan een nieuw luchthavenbesluit voor Vliegbasis Gilze-Rijen. Er is al veel werk verzet maar de voorbereidingen zijn tijdelijk op een laag pitje gezet. Eerst moet er een luchthavenbesluit komen voor De Peel. Totdat de formele procedure verder gaat, zet Defensie in overleg met de omgeving al een aantal stappen. Ook de afspraken die de staatssecretaris van Defensie maakte met de omgeving worden alvast uitgevoerd.

Via deze website houdt Defensie u op de hoogte van wat er gebeurt. Zo komt u te weten hoe het gaat met de procedure van het luchthavenbesluit Gilze-Rijen.

Grootste helikopterbasis

Vliegbasis Gilze-Rijen is de grootste helikopterbasis van de luchtmacht. De helikopters maken deel uit van het Defensie Helikopter Commando. Ze werken bij missies en operaties altijd samen met de luchtmobiele brigade, special forces en marineschepen. Ook vliegen ze voor operaties van de NAVO en de VN en als blushelikopter.

De militaire luchthaven wordt ook gebruikt voor recreatieve vluchten en voor vluchten met een algemeen maatschappelijk belang.