Operationeel Ondersteuningscommando Land

Waar Nederlandse militairen op het land actief zijn, ondersteunt het Operationeel Ondersteuningscommando Land. Met mens en materieel. Bij operaties en oefeningen overal ter wereld. Met 6.000 medewerkers is dit de grootste eenheid van de landmacht.

Video: Operationeel Ondersteuningscommando

Gevechtseenheden zijn voor succesvolle inzet afhankelijk van operationele ondersteuning. Daarom is er het Operationeel Ondersteuningscommando Land, het OOCL.

Overal op de wereld waar Nederlandse militairen actief zijn, is het OOCL de leverancier van gevechts- en logistieke ondersteuning. Ze zijn als eerste in het gebied en als laatste weer thuis. Het OOCL doet haar werk niet alleen voor de krijgsmacht. Bij rampen en crises in Nederland kan het op verzoek van civiele autoriteiten een landelijk crisiscentrum versterken en vanuit de specialistische eenheden veel capaciteit leveren.

Het Geniebataljon is de aannemer van Defensie. Zij bouwt en onderhoudt in de missiegebieden de complete militaire infrastructuur van wegen, gebouwen en omheiningen. De genisten hebben de kennis en kunde voor het aanleggen van elektra, water en gas. Met het waterboordetachement kunnen waterputten worden geslagen voor lokale watervoorziening. Ook kan de eenheid bruggen aanleggen. Voor constructiewerk onder water beschikt ze over duikers.

Het Geneeskundig bataljon levert specialistische verzorging voor de hele krijgsmacht in hoogwaardige mobiele hospitalen, zowel aan boord van schepen als op het land. Hier ontvangt een gewonde de eerste chirurgische behandeling en kan hij op een intensive care worden verpleegd.

Het Civiel en Militaire Interactie Commando onderzoekt welke factoren invloed hebben op de samenwerking van militairen met de lokale civiele omgeving in een missiegebied. Een commandant baseert zijn besluiten mede op deze informatie. Het bataljon beschikt over een netwerk van circa 500 reserveofficieren, waarvan gebruik wordt gemaakt wanneer er bepaalde expertises in een uitzendgebied gewenst zijn.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie, de EOD, wordt ingezet tijdens missies, maar zeker ook in Nederland. De eenheid krijgt ongeveer 2.500 meldingen per jaar, bij het aantreffen van verdachte pakketjes of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Het Joint Istar Commando is verantwoordelijk voor gespecialiseerde inlichtingenondersteuning. De eenheid beschikt over diverse sensoren, van onbemande luchtvaartuigen tot verkenners op de grond. Hun informatie wordt in krachtige databases verwerkt en geanalyseerd.

Het Verbindingsbataljon levert onder alle omstandigheden communicatie- en informatiesystemen. Met hun telecommunicatiesystemen en computernetwerken verbinden ze commandoposten van eenheden en indien nodig die van civiele partners, en leveren daarmee een essentiele basiscapaciteit.

Het Vuursteuncommando levert alle zware vuursteun vanaf het land. Dit doet de eenheid met mobiele 155mm Pantserhouwitsers en 120mm mortieren. Het commando coördineert de inzet van vuursteun, luchtsteun en wapeninzet van marineschepen en verzorgt ook alle opleidingen en trainingen met betrekking tot vuursteun voor de gehele krijgsmacht.

Het Bevoorrading- en Transport Commando zorgt bij missies en oefeningen onder meer voor munitie, brandstof, voedsel, reservedelen en water. Om deze goederen te vervoeren bemensen ze alle wegtransporten van Defensie, voert het commando en begeleidt bijzondere transporten. Naast bevoorrading en transport levert de eenheid het ook diensten.

En, last but not least, de Ondersteuningsgroep Commando Landstrijdkrachten. Deze heeft taken die niet direct met gevecht en logistiek te maken hebben, maar ook onmisbaar zijn. De 4 militaire fanfarekorpsen, de Dienst Geografie, de militaire gevangenis en het Cavalerie Ere-Escorte maken hier onder andere deel van uit.

Specialisten op elk gebied

Het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) heeft specialistische kennis op het gebied van:

 • civiel-militaire samenwerking;
 • explosievenopruiming;
 • geneeskundige zorg;
 • genie;
 • inlichtingen;
 • logistiek;
 • verbindingen (informatie- en communicatiemiddelen);
 • vuursteun vanaf de grond.

Het OOCL zorgt ook voor ondersteuning bij ceremonies, individuele uitzendingen, muziek en militaire rechtspraak. De eenheid doet haar werk voor de krijgsmacht, civiele autoriteiten en bij voldoende maatschappelijk belang ook voor bedrijven en particulieren.

Detachement bij rampen en crises

Bij rampen en crises in Nederland speelt het OOCL een belangrijke rol. Het kan bijvoorbeeld het stafdetachement nationale operaties leveren om een landelijk crisiscentrum te ondersteunen of te bemannen.

Materieel

Het OOCL levert onder meer:

 • Mobiele ziekenhuizen;
 • waterboorinstallaties;
 • drinkwaterzuiveringsinstallaties;
 • voertuigen en uitrusting voor bevoorrading, voedselbereiding en drinkwatervoorziening;
 • middelen voor het onderscheppen van (radio)communicatie;
 • (weg- en water)bouwmaterieel en -voertuigen;
 • onbemande verkenningsvliegtuigen;
 • zware artilleriewapens voor vuursteun aan de hele krijgsmacht.

Locaties kazernes

De eenheden werken op locaties door heel Nederland. De hoofdlocaties bevinden zich in, Apeldoorn, Ermelo, Garderen, ’t Harde, en Wezep. Het hoofdkwartier zit op de Frank van Bijnenkazerne in Apeldoorn.

Embleem

De feniks is het embleem van het OOCL. Dit fabeldier kan uit zijn eigen as herboren worden. De continu herrijzende vogel symboliseert de diversiteit en het grote aanpassingsvermogen van het commando.