Explosieven Opruimingsdienst Defensie

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) identificeert explosieven en ruimt deze. Dit gebeurt ruim 2.500 keer per jaar. Het gaat om conventionele explosieven, vooral uit de Tweede wereldoorlog, en geïmproviseerde explosieven. Dit doet de EOD op het land en op en in het water. Zowel in Nederland als in de missiegebieden.

Deze eenheid heeft iedereen wel eens voorbij zien komen in het nieuws: de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, ook wel de EOD genoemd. De EOD wordt per jaar gemiddeld 2.500 keer ingezet. In de meeste gevallen is dit voor overgebleven explosieven van de Tweede Wereldoorlog die zich nog onder ons bevinden. De EOD komt ook in actie bij verdachte pakketjes in een trein, op een vliegveld of in een winkelstraat. De Kustwacht schakelt de EOD in als een vissersschip een vliegtuigbom of zeemijn in z'n netten heeft.

Maar ook in het buitenland is de EOD aanwezig. Bij missies zijn ze aanwezig om explosieven te ruimen, zodat onze andere troepen zich veilig voelen om zich te verplaatsen. Vaak gaat dit om geïmproviseerde explosieven, die geregeld gericht zijn op onze militairen in het buitenland.

De EOD is een specialistische eenheid. Voor het vervullen van hun hoofdtaak hebben ze bommenpakken, robots met camera's, grijparmen, duik- en sonarpakken en wapensystemen tot hun beschikking.

De EOD is inzetbaar op het water en op het land. Op deze manier dragen ze heel direct, maar ook indirect, een steentje bij aan de veiligheid van Nederland.

Taken

De EOD ruimt in Nederland per jaar gemiddeld 2.500 explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Maar de dienst komt ook in actie bij verdachte pakketjes. De kustwacht schakelt de EOD in als een vissersschip een explosief in z’n netten heeft. Bij de berging van een gecrasht militair vliegtuig stelt de EOD de explosieve delen in het vliegtuig veilig.

Daarnaast ruimt de EOD bij missies in het buitenland explosieven voor de veiligheid van de eigen troepen. Vaak gaat het om geïmproviseerde explosieven, ook wel improvised explosive devices (IED’s). Met name in conflictgebieden vormen deze een groot gevaar. Dat geldt ook voor achtergebleven conventionele explosieven. Tegenstanders kunnen deze gebruiken als hoofdlading van een geïmproviseerd explosief.

Materieel

De explosievenruimers werken onder meer met:

Ook zetten zij explosievenspeurhonden in om snel (geïmproviseerde) explosieven te vinden. 

Locaties kazernes

Op de Sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg zitten de staf, de EOD-school, het kenniscentrum EOD en de Grondgebonden EOD-Compagnie. De marinekazerne in Den Helder huisvest de Maritieme EOD-Compagnie.

Embleem

Het embleem van de EOD toont een vallende okergele vliegtuigbom. Met zwaard en lauwertak tegen een rode achtergrond.

Rood symboliseert internationaal gevaar en staat voor het karakter van EOD-operaties. De bom staat symbool voor de hoofdtaak van de EOD; het onschadelijk maken van niet gesprongen explosieven. De 3 zichtbare vinnen van de bomstaart staan voor: de conventionele, chemisch-biologische en radiologische dreiging die met explosievenruiming gepaard kan gaan.

De kleur geel staat voor oplettendheid, voorzichtigheid en vijandigheid. Het zwaard verwijst naar de strijd die de EOD levert met de, vaak onzichtbare, vijand. De lauwertak staat symbool voor vrede en veiligheid.