Explosieven Opruimingsdienst Defensie

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) spoort explosieven op, identificeert en ruimt deze. Dit gebeurt ruim 2.500 keer per jaar. Het gaat om conventionele (traditionele) explosieven, vooral uit de Tweede wereldoorlog, en geïmproviseerde (vuurwerk)bommen. Dit doet de EOD op het land en op en in het water, in Nederland en de missiegebieden.

Taken

De EOD ruimt in Nederland per jaar gemiddeld 2.500 explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Maar de dienst komt ook in actie bij verdachte pakketjes in een trein, op een vliegveld of in een winkelstraat. De kustwacht schakelt de EOD in als een vissersschip een vliegtuigbom of zeemijn in z’n netten heeft. Bij de berging van een gecrasht militair vliegtuig stelt de EOD de explosieve delen in het vliegtuig veilig.

Daarnaast ruimt de EOD bij missies in het buitenland explosieven voor de veiligheid van de eigen troepen. Vaak gaat het om geïmproviseerde explosieven, ook wel improvised explosive devices (IED’s). Met name in Afghanistan vormden deze een groot gevaar. Maar dat geldt in conflictgebieden ook voor achtergebleven conventionele explosieven. Tegenstanders kunnen deze gebruiken als hoofdlading van een geïmproviseerd explosief.

Een explosievenruimer van de EOD in het zware bommenpak (rechts) en de explosievenrobot tEODor die een verdacht koffertje vasthoudt.

Een explosievenruimer van de EOD in het zware bommenpak en de explosievenrobot tEODor die een verdacht koffertje vasthoudt.

Materieel

De explosievenruimers werken onder meer met:

Ook zetten zij explosievenspeurhonden in om snel (geïmproviseerde) explosieven te vinden. 

Locaties kazernes

Op de Sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg zitten de staf de EOD-school, het kenniscentrum EOD en de Grondgebonden EOD-Compagnie. De marinekazerne in Den Helder huisvest de Maritieme EOD-Compagnie. Daarnaast heeft de EOD een oefenterrein in Riel.

Embleem

Het embleem van de EOD toont een vallende okergele vliegtuigbom. Met zwaard en lauwertak tegen een rode achtergrond.

Rood symboliseert internationaal gevaar en staat voor het karakter van EOD-operaties. De bom staat symbool voor de hoofdtaak van de EOD; het onschadelijk maken van niet gesprongen explosieven. De 3 zichtbare vinnen van de bomstaart staan voor: de conventionele, chemisch-biologische en radiologische dreiging die met explosievenruiming gepaard kan gaan.

De kleur geel staat voor oplettendheid, voorzichtigheid en vijandigheid. Het zwaard verwijst naar de strijd die de EOD levert met de, vaak onzichtbare, vijand. De lauwertak staat symbool voor vrede en veiligheid.