Ondersteuningsgroep CLAS

De Ondersteuningsgroep Commando Landstrijdkrachten bestaat uit eenheden met elk specifieke taken, die niet direct met het gevecht of logistiek te maken hebben. Denk aan muziek, traditiehandhaving, militaire rechtspraak en ondersteuning van individuele uitzendingen.

Eenheden

De Ondersteuningsgroep Commando Landstrijdkrachten bestaat uit de eenheden:

  • Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’;
  • Regimentsfanfare Bereden Wapens;
  • Fanfare Korps Nationale Reserve;
  • Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers ;
  • Bureau Individuele Uitzendingen - Security Sector Reform;
  • Dienst Geografie Defensie;
  • Militair Penitentiair Centrum;
  • Cavalerie Ere Escorte;
  • Interne Dienstverlening;
  • Militaire Rechtbank.

Locaties kazernes

De ondersteuningsgroep huisvest op verschillende locaties in Nederland, zoals Arnhem, Stroe, Utrecht en Harskamp.