1 Civiel en Militair Interactiecommando

1 CMI-Commando (Civiel en Militair Interactie Commando) legt in Nederland en missiegebieden contact met partijen buiten Defensie. Denk voor Nederland aan afstemming met civiele hulpdiensten en autoriteiten bij een calamiteit of oefening. In missiegebieden maken medewerkers contact met plaatselijke commandanten, politiek leiders en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) om aan informatie te komen.

Dankzij het contact en de samenwerking met andere partijen verlopen operaties beter en veiliger. Bijvoorbeeld doordat de bevolking meer begrip krijgt voor de missie. Maar ook doordat militairen meer te weten komen over het missiegebied en de lokale cultuur. Zo kunnen ze bijvoorbeeld rekening houden met bepaalde (religieuze of etnische) gevoeligheden. Deze informatie helpt de commandant bij het afstemmen van operaties en besluiten.

Ook heeft het commando een eenheid voor psychologische oorlogsvoering. Die probeert het gedrag en de houding van de plaatselijke bevolking te beïnvloeden ten gunste van de missie. Dit mag het Psyops-peloton (psychologische operaties) alleen doen in missie gebieden.

Specialisten op vakgebied

Het bataljon bestaat voor een deel uit vaste medewerkers (ongeveer 100) en voor het grootste deel (ongeveer 400) uit reservisten en functioneel specialisten. De reservisten werken in netwerken met elk een eigen specialisme:

  • Cultuur en educatie: taal-, land- en volkenkundigen of onderwijsspecialisten zorgen ervoor dat rekening wordt gehouden met plaatselijke gewoontes en gebruiken.
  • Openbaar bestuur: reservisten met kennis van openbaar bestuur, overheid, politie, justitie en het bestrijden van rampen.
  • Infrastructuur: reservisten met een civieltechnische achtergrond, zoals elektrotechniek of bouwkunde.
  • Mensenrechten en gezondheidszorg: reservisten met kennis van mensenrechten- en volksgezondheidsprojecten.
  • Economie, werkgelegenheid, landbouw en veeteelt: reservisten met kennis van stad en platteland, zoals landbouwdeskundigen, veeteeltdeskundigen, bedrijfskundigen of IT'ers.
  • Ontwikkeling midden- en kleinbedrijf (MKB): reservisten met ervaring in de financiële wereld of het bedrijfsleven helpen bij de ontwikkeling van het MKB.