1 CMI-Commando

1 Civiel en Militaire Interactie Commando (1CMI-Commando) legt in missiegebieden contact met plaatselijke commandanten, politieke leiders en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Ondersteuning commandant

De eenheid brengt in beeld welke factoren invloed hebben op de samenwerking van de militairen en de lokale civiele omgeving. Op deze informatie stemt de commandant zijn operaties en besluiten af.

Specialisten op vakgebied

De medewerkers zijn specialisten op het gebied van cultuur, openbaar bestuur, civiele infrastructuur, gezondheidszorg en psychologische oorlogsvoering. Het bataljon bestaat voor een deel uit reservisten en functioneel specialisten.