400 Geneeskundig Bataljon

400 Geneeskundig Bataljon levert geneeskundige verzorging voor de hele krijgsmacht. Van eerste hulp tot chirurgische capaciteit en intensive care in hoogwaardige mobiele hospitalen. Dit doet de eenheid wereldwijd en onder alle omstandigheden.

Samenwerking ziekenhuizen

Het personeel van het bataljon moet voldoen aan de civiele regelgeving, vastgelegd in de Wet BIG. Hierin zijn de eisen vastgelegd die aan de verschillende medische beroepen worden gesteld. Dit om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen.

Om de eenheid voldoende opgeleid en getraind te houden wordt ook personeel uitgewisseld met civiele partnerziekenhuizen.

Wapenspreuk

De wapenspreuk luidt ‘eripiendo victoriae prosum’: Al helpende dien ik de overwinning.