Joint ISTAR Commando

JISTARC (Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando) is een inlichtingeneenheid. Het commando verzamelt, analyseert en verspreidt inlichtingen in een inzetgebied. Daarmee helpt de eenheid met name commandanten ter plekke bij het plannen van operaties en andere besluitneming.

JISTARC wordt soms verward met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Maar die organisatie heeft een meer strategische en politieke taak en werkt vooral vanuit vaste locaties en infrastructuur. JISTARC treedt op onder operationele omstandigheden, dus in missiegebieden. Hun middelen zijn mobiel en soms gepantserd, zodat ze mee kunnen met de troepen 'in het veld'.