Geschiedenis 11 Luchtmobiele Brigade

Na de val van de muur in 1989 veranderde de veiligheidssituatie in de wereld drastisch. Nederland kreeg behoefte aan een snel inzetbare eenheid voor het wereldwijd uitvoeren van operaties in het gehele geweldsspectrum. In 1992 volgde de oprichting van 11 Luchtmobiele Brigade.

Elk moment klaar voor elke missie

Na 10 jaar pionierswerk haalde de brigade in oktober 2003 de operationele gereedheidstatus. Dit betekent dat de brigade samen met helikopters van de luchtmacht op brigadeniveau een gecoördineerde aanvalsoperatie kan uitvoeren. In 2012 is tijdens oefening Peregrine Sword de operationele gereedheidsstatus opnieuw bevestigd. Luchtmobiele militairen zijn herkenbaar aan de rode baret, het internationaal herkenningsteken voor para- en luchtlandingstroepen.

Inzet binnen en buiten Nederland

Eenheden van de luchtmobiele brigade hebben missies uitgevoerd op de Balkan (Bosnië, Macedonië, Kosovo). En in Cyprus, Eritrea, Irak, Afghanistan en Mali. Ook in Nederland is 11 Luchtmobiele Brigade ingezet. Tijdens de MKZ-crisis (mond- en klauwzeer) in 2001 voerden eenheden grenscontroles uit. En militairen hielpen bij het blussen van grootschalige branden en versterken van dijken die op doorbreken stonden. Ook werd door TIN (terrorisme in Nederland) een beroep gedaan op de luchtmobiele brigade.