Regionale functie 11 Luchtmobiele Brigade bij calamiteiten

Bij crisissituaties in Nederland zijn de 3 gevechtsbrigades van de landmacht het 1e aanspreekpunt voor civiele instanties. De brigades vervullen bij binnenlandse crisisbeheersing de functie van Regionaal Militair Commandant voor hun gebied. De brigade zet bijvoorbeeld militairen en materieel in. Of co├Ârdineert de hulpverlening.

Gebiedsverdeling

  • RMC West / Midden - 11 Luchtmobiele Brigade (Schaarsbergen): Gelderland, Noord-Holland (met uitzondering van de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek, Zuid-Holland (met uitzondering van de veiligheidsregio's Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid);
  • RMC Zuid - 13 Lichte Brigade (Oirschot): Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en de veiligheidsregio's Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid;
  • RMC Noord - 43 Gemechaniseerde Brigade (Havelte): Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht en de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.

Ondersteunen maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties vragen geregeld of de landmacht activiteiten wil ondersteunen. De brigades zijn in hun gezagsgebied het eerste aanspreekpunt voor zulke vragen. Het is niet de belangrijkste taak van de landmacht. Daarom beoordelen de brigades of de inspanning opweegt tegen het maatschappelijk belang.