Regionale functie 11 Luchtmobiele Brigade bij calamiteiten

Bij crisissituaties in Nederland zijn de 3 gevechtsbrigades van de landmacht het 1e aanspreekpunt voor civiele instanties. De brigades vervullen bij binnenlandse crisisbeheersing de functie van Regionaal Militair Commandant voor hun gebied. De brigade zet bijvoorbeeld militairen en materieel in. Of coördineert de hulpverlening.

Gebiedsverdeling in veiligheidsregio's

  • RMC West / Midden - 11 Luchtmobiele Brigade (Schaarsbergen): de veiligheidsregio’s bevinden zich voornamelijk in Gelderland en Noord Holland;
  • RMC Zuid - 13 Lichte Brigade (Oirschot): de veiligheidsregio’s bevinden zich voornamelijk in Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Zuid Holland;
  • RMC Noord - 43 Gemechaniseerde Brigade (Havelte): de veiligheidsregio’s bevinden zich voornamelijk in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht.

Ondersteunen maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties vragen geregeld of de landmacht activiteiten wil ondersteunen. De brigades zijn in hun gezagsgebied het 1e aanspreekpunt voor zulke vragen. Het is niet de belangrijkste taak van de landmacht. Daarom beoordelen de brigades of de inspanning opweegt tegen het maatschappelijk belang.