Gevechtsondersteuning en logistiek

De gevechtsondersteunende en logistieke eenheden van 11 Luchtmobiele Brigade zorgen dat de infanterie de gevechtstaken kan uitvoeren. Zo sporen ze geïmproviseerde explosieven op, maken de weg vrij of hinderen de vijand juist. Ze bevoorraden, herstellen materieel en geven geneeskundige zorg. Dit alles ook aan het front.

Eenheden

Gevechtsondersteunende eenheden:

  • geniecompagnie;
  • pathfinderpeloton;
  • verkenningseskadron.

Logistieke eenheden:

  • herstelcompagnie;
  • bevoorradingscompagnieën;
  • geneeskundige compagnie;
  • stafstafcompagnie.

11 Geniecompagnie

11 Geniecompagnie bestaat uit genieverkenners, zoekteams (advanced search teams), geniepelotons en een bouwmachinegroep. De genisten zorgen ervoor dat de eigen troepen zich zo goed mogelijk kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld door geïmproviseerde explosieven (IED’s) op te sporen, mijnen te ruimen of bruggen te bouwen. Naast gespecialiseerd personeel en materieel maken ze hierbij ook gebruik van honden die getraind zijn op het opsporen van explosieven (Explosive Detection Dogs).

Daarnaast hinderen ze de vijand, door bijvoorbeeld obstakels te plaatsen of wegen en bruggen onklaar te maken. Een bijzonderheid: de genieverkenners duiken ook en kunnen dus in en om het water worden ingezet.

Vergroot afbeelding Pathfinders markeren met felgekleurde doeken een tijdelijke landingsbaan tijdens oefening Hot Blade in Portugal, 2014.
Pathfinders markeren een tijdelijke landingsbaan.

Pathfinderpeloton

De pathfinders zijn gespecialiseerd in het verkennen, vinden en (vrij)maken van landingsplaatsen. Bijvoorbeeld voor helikopters, maar ook landingsplekken voor parachutisten. Ook verkennen, markeren en bemannen zij geïmproviseerde vliegvelden voor tactische luchtlandingsoperaties in het veld. Ze vormen een cruciale schakel tussen land en lucht.

De pathfinders opereren in groepjes van 6 man. Ze doen dit te voet, per voertuig, per parachute of per helikopter. In het laatste geval kunnen ze het toestel ook 1 voor 1 verlaten langs een touw (fast-rope). Of ze worden met z’n allen tegelijkertijd aan een touw vervoerd (spie-rig).

Brigade Verkennings Eskadron

11 Brigade Verkennings Eskadron (Air Assault) Regiment Huzaren van Boreel verzamelt inlichtingen. De brigadeverkenners voorzien de commandant op tijd van een betrouwbaar (doel)informatiepakket. Dit wordt vervolgens gebruikt bij het plannen van (doelbestrijdings)operaties.

11 Herstelcompagnie

De militairen van 11 Herstelcompagnie herstellen het materieel van de brigade, van voertuigen en apparatuur tot wapens. Dit gebeurt in een werkplaats maar als het nodig is ook in het veld, dicht bij de strijd.

11 Bevoorradingscompagnie

11 Bevoorradingscompagnie levert munitie, voedsel, brandstof, reservedelen en materieel. Hiervoor heeft de compagnie een veelzijdig wagenpark: van grote vrachtauto’s met hijskraan tot luchtmobiel speciale voertuigen en terreinvaardige heftrucks die onder helikopters vervoerd kunnen worden.

Daarnaast speelt de bevoorradingscompagnie een belangrijke rol bij het verplaatsen van de brigade naar inzetgebieden. De compagnie zorgt dan dat al het personeel en materieel van de brigade in en onder de juiste helikopter komt. Ook beschik de bevoorradingscompagnie als enige landmachteenheid over personeel dat is opgeleid om ladingen aan parachutes uit vliegtuigen te droppen.

11 Geneeskundige Compagnie

Voor de medische en verpleegkundige verzorging valt de luchtmobiele brigade tijdens inzet terug op 11 Geneeskundige Compagnie. Deze beschikt over hulpposten voor levensreddende handelingen. Ook heeft ze voertuigen om gewonden van het strijdtoneel naar deze posten te brengen.

11 Stafstaf Compagnie

De Stafstaf Compagnie onderhoudt de communicatie, regelt transport en stroomvoorziening, verzorgt administratief beheer en coördineert diverse andere activiteiten. Dit alles om de brigadestaf in staat te stellen de gehele brigade aan te sturen.