Gevechtseenheden

De infanteriebataljons van 11 Luchtmobiele Brigade voeren het daadwerkelijke gevecht op de grond. In zijn rugzak draagt de infanterist alles om 72 uur te overleven in de frontlinie.

Infanteriebataljons

De luchtmobiele brigade kent 3 bataljons met infanterie-eenheden:

  •     11 Infanteriebataljon (Air Assault) Garde Grenadiers en Jagers;
  •     12 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Van Heutsz;
  •     13 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Een luchtmobiel infanteriebataljon bestaat uit 3 infanteriecompagnieën, een patrouillecompagnie en een staf.

Infanteriecompagnieën

Elk bataljon heeft 3 infanteriecompagnieën, die weer bestaan uit pelotons. Dit zijn de eenheden die het echte gevecht voeren. In totaal bestaat een compagnie uit ongeveer 118 personen. Om zelfstandig operaties uit te voeren, bestaat een compagnie uit:

  • een compagniestaf;
  • 3 infanteriepelotons;
  • een mortiergroep;
  • een snipergroep;
  • een fire support team.

Patrouillecompagnieën

Elk luchtmobiel infanteriebataljon heeft ook een patrouillecompagnie met verkenners met ‘zware’ wapens. Naast de verkenners beschikt de compagnie ook zelfstandig opererende eenheden met grotere vuurkracht en mobiliteit. Hiervoor zijn Mercedes Benz-terreinwagens die bewapend zijn met .50-machinegeweer, 2 middelzware MAG-machinegeweren en Spike-antitankraketten met bijbehorende waarnemingsmiddelen.

De verkenners zijn de ogen en oren van de commandant. In kleine groepen bekijken ze hoe sterk de vijand is, wat die doet en van plan is.