Gevechtseenheden

De infanteriebataljons van 11 Luchtmobiele Brigade voeren het gevecht op de grond. In zijn rugzak draagt de infanterist alles om 72 uur te overleven in de frontlinie.

Infanteriebataljons

De luchtmobiele brigade kent 3 bataljons met infanterie-eenheden:

  •     11 Infanteriebataljon (Air Assault) Garde Grenadiers en Jagers; gespecialiseerd in luchtlandingsacties met parachutes.
  •     12 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Van Heutsz; gespecialiseerd in de ondersteuning van speciale operaties van het Korps commandotroepen, oftewel SOF-support.
  •     13 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Stoottroepen Prins Bernhard; ; gespecialiseerd in Air Assault-optreden.

Een luchtmobiel infanteriebataljon bestaat uit 3 infanteriecompagnieën, een patrouillecompagnie en een staf.

Infanteriecompagnieën

Elk bataljon heeft 3 infanteriecompagnieën, die weer bestaan uit pelotons. Dit zijn de eenheden die het gevecht voeren. In totaal bestaat een compagnie uit ongeveer 118 personen. Om zelfstandig operaties uit te voeren, bestaat een compagnie uit:

  • een compagniestaf;
  • 3 infanteriepelotons;
  • een mortiergroep;
  • een snipergroep;
  • een fire support team.

Patrouillecompagnieën

Elk luchtmobiel infanteriebataljon heeft ook een patrouillecompagnie bestaande uit 2 patrouillepelotons, een verkennerspeloton en een stafgroep. De patrouille pelotons zijn zelfstandig opererende eenheden met grotere vuurkracht en mobiliteit. Hiervoor beschikken zij over Mercedes Benz-terreinwagens die bewapend zijn met  .50-machinegeweer, 2 middelzware MAG-machinegeweren en Spike-antitankraketten met bijbehorende waarnemingsmiddelen.

De verkenners van het verkennerspeloton zijn de ogen en oren van de commandant. In kleine groepen bekijken ze voorafgaand aan de inzet van de hoofdmacht hoe sterk de vijand is, waar deze zich bevindt, wat die doet en van plan is.