Internationale samenwerking

De Nederlandse krijgsmacht voert militaire operaties zelden alleen uit. Meestal werkt Defensie samen met krijgsmachten van andere landen. Bijvoorbeeld door gezamenlijk militair materieel te kopen, militairen te trainen en materieel te onderhouden. Nederland heeft een voortrekkersrol bij internationale militaire samenwerking.