Voorzieningen voor veteranen

Veteranen verdienen erkenning en respect. De Nederlandse staat is hen zeer dankbaar voor hun inzet. En laat dat blijken met beleid dat zich richt op zorg en erkenning en waardering. Zo biedt Defensie bijvoorbeeld hulp bij de verwerking van lichamelijke of psychische klachten. Ook kunnen veteranen de veteranenpas krijgen en is er jaarlijks de Veteranendag. Het Veteraneninstituut verzorgt de dienstverlening aan veteranen en hun directe relaties. 

Veteranenpas

Nederlandse veteranen in werkelijke dienst van Defensie kunnen een zogenoemde veteranenpas aanvragen. Die aanvraag doet u zelf via Selfservice op de werkplek. De pas is gratis en geeft recht op veel faciliteiten, zoals:

Veteranen die de militaire dienst hebben verlaten ontvangen aanvullend:

  • een gratis abonnement op de papieren versie van veteranenblad Checkpoint;
  • 2 gratis treinkaarten per jaar voor het bezoeken van veteranenevenementen;
  • via het Veteranenloket toegang tot zorg en dienstverlening.

Het Veteraneninstituut maakt de veteranenpas en stuurt deze naar de commandant van de militair. Deze verstrekt de pas, samen met het Draaginsigne Veteranen aan de militair.

Bent u postactieve veteraan en heeft u nog geen veteranenpas? Vraag deze dan aan bij het Veteranenloket.

Zilveren Roos

Defensie geeft iedere veteraan bij terugkomst van zijn eerste missie de Zilveren Roos. Dit erkenningsteken is voor degene die tijdens de uitzendperiode het meeste voor de veteraan betekende. Het is de bedoeling dat de veteraan de Zilveren Roos aan die persoon geeft als blijk van waardering. Veteranen die nog geen Zilveren Roos hebben ontvangen, kunnen deze eenmalig aanvragen bij het Veteraneninstituut.

Veteranendag

De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan Nederlandse veteranen. Maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen staan hierbij centraal. De Veteranendag vindt elk jaar plaats op de laatste zaterdag van juni. De belangrijkste activiteiten op Veteranendag vinden plaats in Den Haag. Zo is er bijvoorbeeld een defilé en een grote bijeenkomst op het Malieveld. Het Nationaal Comité Veteranendag organiseert de Veteranendag.

Klachten en bemiddeling veteranen

Bij klachten over de zorg kan de veteraan in eerste instantie de klacht indienen bij de betreffende zorginstelling. De klacht moet gaan over zorg of dienstverlening.

Veteranen kunnen bij klachten ook contact opnemen met de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) of de Veteranenombudsman. Voordat een klacht wordt ingediend bij de ombudsman kan een aanvraag tot bemiddeling bij de IGK worden overwogen.