Reünies voor veteranen

Militairen bouwen een sterke band op tijdens hun actieve dienst. Die band blijft bij velen na hun diensttijd bestaan. Defensie biedt deze veteranen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten op reünies. En stelt hiervoor onder andere geld beschikbaar via de Raamregeling reüniefaciliteiten.

Voorwaarden organiseren reünies

Er gelden voorwaarden voor een financiële tegemoetkoming bij het organiseren van een reünie voor veteranen. Zo moet de organisatie de reünie houden op een militaire of semimilitaire plek. En moeten organiserende verenigingen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een uitzondering op dit punt geldt voor reünieverbanden van missies vóór 1963, omdat hun ledenaantal snel krimpt. Verenigingen die niet voldoen aan de eisen kunnen zich inschrijven bij een reünievereniging die dat wel doen. Het Veteranenloket geeft antwoord op alle vragen.