Veteranenorganisaties

Er zijn verschillende organisaties en verenigingen die zich inzetten voor veteranen:

Veteranenloket

Het Veteranenloket is voor veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. Het loket biedt zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie en van de volgende organisaties:

 • Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen bij de overheid. Voor alle Nederlandse veteranen strijdt het platform voor erkenning, herkenning en waardering. Ook vraagt het platform aandacht van de overheid voor zorg en nazorg voor de veteranen.
 • Het Nederlands Veteraneninstituut richt zich primair op het geven van erkenning en waardering aan veteranen en op de directe dienstverlening aan veteranen en hun thuisfront. Dit instituut vervult tevens de loketfunctie naar de zorg, huisvest ook het Veteranenloket en heeft een kennis en onderzoekscentrum.
 • Binnen het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) werken 12 kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen samen. Ook van Defensie. Veteranen kunnen in de periode na dienstverlating psychische en/of lichamelijke klachten krijgen. Om deze veteranen te helpen richtte Defensie een hoogwaardig civiel-militair zorgsysteem in. Diensten van het LZV liggen op het vlak van intake en maatschappelijk werk en laagdrempelige ondersteuning. Maar ook meer gespecialiseerde hulpverlening lopend van enkelvoudige behandelingen tot topklinische zorg. Het LZV levert maatwerk vanuit een herkenbare en geborgde kwaliteit, in principe zo dicht mogelijk bij huis.
 • Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is het pensioenfonds voor (oud-)werknemers van de overheid en onderwijs.

Contactgegevens veteranenorganisaties algemeen

Voor informatie over de faciliteiten die Defensie biedt aan postactieven en veteranen kunt u contact opnemen met het krijgsmachtdeel (zie hieronder). 

Contactgegevens veteranenorganisaties marine

 • Postadres:
  Bureau Specifieke Personele zorg
  p/a secretariaat Dwergmeeuw
  Postbus 10000 / Antwoordnummer 300
  1780 CA Den Helder

  Bezoekadres:
  Bureau Specifieke Personele zorg
  Oude Ziekenboeg, kamer 1.35
  Rijkszee en Marinehaven
  1781 ZZ Den Helder
  Telefoon: (0889) 51 03 81 / (0889) 51 03 83
  E-mail: spz.czsk@mindef.nl

Contactgegevens veteranenorganisaties landmacht

Contactgegevens veteranenorganisaties luchtmacht

 • CLSK/Chef Kabinet/ Coördinator Veteranen en Postactieven
  Postbus 8762
  4820 BB Breda
  Telefoon: (076) 544 71 34
  E-mail: clsk.veteranen.postactieven@mindef.nl

 • Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud-Gedienden van de Militaire Luchtvaart (MILu)
  Secretaris: H.M. (Hans ) Van der Heiden
  Duinlaan 91
  5691 EJ Son en Breugel
  Telefoon: (06) 57 55 15 97
  E-mail: h.v.d.heiden3@kpnplanet.nl

 • Klu Veteranen/NL Nieuw Guinea
  Frans (F.) A. van Stein
  Lisserdijk 25
  2158 LT Buitenkaag
  Telefoon: (0252) 54 57 35
  E-mail: favanstein@hetnet.nl
 • Vredesmissie Veteranen KLu
  Herman (H.) Janssen
  Sweelinck 46
  5831 KS Boxmeer
  Telefoon: (0485) 52 14 96/ 06-40 46 97 84
  E-mail: vmvklu.secretariaat@gmail.com
 • Stichting vrienden van de Marineluchtvaartdienst (coordinator veteranenactiviteiten)
  Peter (P.G.J.) Sebel
  Klaas Laan 9
  1611 BK Bovenkarspel
  Telefoon: (06) 57 54 43 49
  E-mail: peter.sebel@quicknet.nl

Voor de volgende organisaties is J.J.H.M. Hekking de vertegenwoordiger:

 • 6 Squadron ARVA
 • Oud Soesterbergers
 • Militaire Luchtvaart van het KNIL
 • OVW LSK Nederlands-Indië
 • Dienstplichtigen Luchtstrijdkrachten (DPL-LSK Indië)
 • Commando Luchtvaarttroepen Nederlands-Indië
 • Aircrew-Cadets Bridgnort

Het adres is:
Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem
Telefoon: (06) 30 36 57 85
E-mail: hekking@gmail.com