Veteranenorganisaties

Er zijn verschillende organisaties en verenigingen die zich inzetten voor veteranen:

Veteranenloket

Het Veteranenloket is voor veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. Het loket biedt zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie en van de volgende organisaties:

 • Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen bij de overheid. Voor alle Nederlandse veteranen strijdt het platform voor erkenning, herkenning en waardering. Ook vraagt het platform aandacht van de overheid voor zorg en nazorg voor de veteranen.
 • Het Veteraneninstituut richt zich primair op het geven van erkenning en waardering aan veteranen en op de directe dienstverlening aan veteranen en hun thuisfront. Dit instituut vervult tevens de loketfunctie naar de zorg, huisvest ook het Veteranenloket en heeft een kennis en onderzoekscentrum.
 • Binnen het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) werken 12 kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen samen. Ook van Defensie. Veteranen kunnen in de periode na dienstverlating psychische en/of lichamelijke klachten krijgen. Om deze veteranen te helpen richtte Defensie een hoogwaardig civiel-militair zorgsysteem in. Diensten van het LZV liggen op het vlak van intake en maatschappelijk werk en laagdrempelige ondersteuning. Maar ook meer gespecialiseerde hulpverlening lopend van enkelvoudige behandelingen tot topklinische zorg. Het LZV levert maatwerk vanuit een herkenbare en geborgde kwaliteit, in principe zo dicht mogelijk bij huis.

 • Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is het pensioenfonds voor (oud-)werknemers van de overheid en onderwijs.

Contactgegevens veteranenorganisaties algemeen

Contactgegevens veteranenorganisaties marine

Voor informatie over de faciliteiten die Defensie biedt aan postactieven en veteranen kunt u contact opnemen met het krijgsmachtdeel. 

 • Postadres: 
  Commando Zeestrijdkrachten
  Algemene Personeels Zorg Bureau VPAPZ
  Gebouw Alk
  Postbus 10000
  1780 CA Den Helder
  Bezoekadres: 
  Algemene Personeels Zorg Bureau VPAPZ
  Gebouw Alk, kamer 19A
  Rijkszee en Marinehaven 1
  1781 ZZ Den Helder
  Informatie: 
  Contact: Bureau Veteranen Postactieven en Algemene Personeelszorg (VPAPZ)
  Telefoon: (0223) 65 44 15 of (0223) 65 48 40
  E-mail: apz.vpapz@mindef.nl
  Bureau Veteranen Postactieven en Algemene Personeelszorg

Contactgegevens veteranenorganisaties landmacht

Contactgegevens veteranenorganisaties luchtmacht

 • Bureau Veteranen
  CLSK/Kabinet/Bureau Veteranen
  Postbus 8762
  4820 BB Breda
  Telefoon: (076) 544 71 34
  E-mail: kabinet.clsk@mindef.nl
 • Stichting Federatie MILU
  Ravenweg 145
  7331 LC Apeldoorn
  Telefoon: (055) 541 34 22
  E-mail: a.bekkers21@upcmail.nl
 • Klu Veteranen/NL Nieuw Guinea
  Frans (F.) A. van Stein
  Lisserdijk 25
  2158 LT Buitenkaag
  Telefoon: (0252) 54 57 35
  E-mail: favanstein@hetnet.nl
 • Vredesmissie Veteranen KLu
  Herman (H.) Janssen
  Sweelinck 46
  5831 KS Boxmeer
  Telefoon: (0485) 52 14 96/ 06-40 46 97 84
  E-mail: vmvklu.secretariaat@gmail.com
 • Het 322 Spitfire Squadron Indië 1947–1949
  Jan A. van Schaik
  Moerdijkse Postbaan 26
  4872 LJ Etten Leur
  Telefoon: (076) 501 30 08
 • Dienstplichtigen Luchtstrijdkrachten (DPL-LSK)
  Jo (J.) Roos
  Pruylenborg 230
  3332 PG Zwijndrecht
  Telefoon: (078) 612 14 97
  E-mail: roos7034@planet.nl
 • Stichting vrienden van de Marineluchtvaartdienst (coordinator veteranenactiviteiten)
  Dirk (D.)A. Megchelse
  Meijerspad 1
  2343 DX Oegstgeest
  Telefoon: (071) 517 03 75
  E-mail: dirk.sr@megchelse.nl

Voor de volgende organisaties is Henk (T.M.) Kauffman de vertegenwoordiger:

 • 6 Squadron ARVA
 • Oud Soesterbergers
 • Militaire Luchtvaart van het KNIL
 • OVW LSK Nederlands Indië
 • Commando Luchtvaarttroepen Nederlands-Indië
 • Aircrew-Cadets Bridgnorth

Het adres is:
Rietzoom 188
2804 CZ Gouda
Telefoon: (06) 24 63 93 21
E-mail: hthmkauffman@zonnet.nl