Onderzoeksdag bij Defensie in teken van klimaatveiligheid, space en AI

Hoe verhoudt klimaatveiligheid zich tot de Nederlandse krijgsmacht? En welke rol speelt technologie hierin? Dat waren 2 van de vraagstukken die gisteren werden behandeld. Dat gebeurde tijdens de onderzoeksdag van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie. Sprekers als oud-Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Tom Middendorp, schout-bij-nacht b.d. Klaas Visser en luitenant-generaal b.d. Richard Nugee kwamen hierover aan het woord.

Vergroot afbeelding Oud-Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Tom Middendorp spreekt tijdens een bijeenkomst.
Oud-Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Tom Middendorp was een van de sprekers.

De onderzoeksdag was verdeeld over 2 blokken. In het eerste stond de klimaatcrisis centraal, terwijl in blok 2 zaken als space en AI aan bod kwamen. Het zijn onderwerpen waar de FMW momenteel veel onderzoek naar doet en waar Defensie zich in wil ontwikkelen.

Voor de sprekers staat vast dat de klimaatcrisis invloed heeft op het werk van Defensie. Dit vooral in fragiele en door conflicten getroffen omgevingen. Daar kan het leiden tot concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, tot onzekere levensstandaarden en ontheemding. Het risico op sociale spanningen en instabiliteit neemt hierdoor toe. Klimaatverandering heeft daarnaast invloed op de timing van conflicten. Maar dankzij het gebruik van databases is inmiddels wel te voorspellen wanneer een conflict kan opspelen.

Defensie kan volgens de sprekers een grote bijdrage leveren aan het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering. Zij benadrukten dat Defensie en innovatie historisch gezien altijd hand in hand met elkaar gaan. Voorbeelden hiervan zijn recycling en het onderzoeken van alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Vergroot afbeelding Deelnemers aan een paneldiscussie.
Beeld: In de middag kwamen onderwerpen als space en AI aan bod.

Middagsessie

In de middag verzorgden sprekers van de FMW sessies over space en AI. Zo sprak hoogleraar Militaire Ethiek prof. dr. Lonneke Peperkamp over de laatste ontwikkelingen rondom space. In een paneldiscussie stonden de technische (on)mogelijkheden op dit vlak en space vanuit het militair recht centraal.

Hoogleraar Data Science in Militaire Operaties dr. Ir. Roy Lindelauf stond rondom AI stil bij data science. Hij lichtte onder meer het Steadfast-project toe. Dit onderzoek richt zich op de werking van zwermen van minidrones.

NL ARMS

Tijdens de Onderzoeksdag is ook de laatste versie van NL ARMS gelanceerd. Deze bundeling van verschillende onderzoeken aan de FMW verschijnt elk jaar. Middendorp is er als editor bij betrokken. Het boek getiteld Climate Security and the Military: Concepts, Strategies and Partnerships bespreekt klimaatveiligheid vanuit een militair perspectief. Ook beschrijft het werk een aantal klimaatveiligheidsstrategieën.

Het werk is vrij verkrijgbaar.