Onderzoek en onderwijs

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is het militair-wetenschappelijk kennis- en onderzoeksinstituut van Defensie. Wetenschappelijk onderwijs kan niet bestaan zonder onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de NLDA verricht dan ook onderzoek op verschillende terreinen.

Gespecialiseerd in militaire aandachtsgebieden

De FMW is gespecialiseerd in militaire aandachtsgebieden zoals strategie, operaties, defensie-economie, leiderschap en ethiek. Ook houdt de faculteit zich bezig met civiel-militaire samenwerking en militair-logistieke en –technische vragen. De faculteit werkt nauw samen met civiele universiteiten en kennisinstituten zoals TNO. 

Wetenschappelijke medewerkers

Verschillende medewerkers verzorgen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zij werken in de vakgroepen:

  • Militaire Bedrijfswetenschappen;
  • Krijgswetenschappen;
  • Militair Technische Wetenschappen.

De vakgroepen verzorgen het wetenschappelijk onderwijs en voeren onderzoek uit. Aan het hoofd van iedere vakgroep staat een hoogleraar. De kennis die de wetenschappers met hun onderzoek opdoen, wordt uiteraard gebruikt in het NLDA-onderwijs. Defensie gebruikt de uitkomsten ook voor andere doelen, zoals oplossingen voor problemen in militaire praktijksituaties. De wetenschappers van de NLDA presenteren de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke boeken, publicaties en congressen.