Nederlandse Defensie Academie leidt militaire leiders op

Nederlandse militairen zijn actief in buitenlandse missiegebieden. Soms onder levensbedreigende omstandigheden. Dat lukt alleen met uitstekende leiders. Officieren die door training en vorming het beste uit zichzelf en hun team halen. De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt de opleidingen die hiervoor nodig zijn.

De moderne officier

Een officier is leider, manager en diplomaat. Daarnaast is een officier sociaal en communicatief vaardig. Hij of zij kan goed analyseren om vlug een oordeel te vormen en een besluit te nemen. Iedere missie is anders. Daarom is de moderne officier ook flexibel, creatief en vernieuwend. Tijdens de opleiding ontwikkelt hij deze eigenschappen. 

De opleiding aan de NLDA

De opleidingen van de NLDA richten zich helemaal op Defensie en de (maritiem) militaire praktijk. Daarmee onderscheiden de studies van de NLDA zich van het reguliere hoger onderwijs. De toekomstige officieren krijgen minstens 1 jaar (maritiem) militaire training. Een deel van de opleiding leven zij op het terrein van het opleidingsinstituut.

NLDA en accreditatie

De universitaire bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie zijn vanaf 1 september 2011 geaccrediteerd. Daarmee zijn het civiel erkende bacheloropleidingen. Naast deze bacheloropleidingen biedt de FMW de Engelstalige masteropleiding Military Strategic Studies. Afgestudeerden van de master krijgen de wetenschappelijke titel Master of Arts.

Organisatie Nederlandse Defensie Academie

De Nederlandse Defensie Academie neemt een zelfstandige positie in binnen de Defensieorganisatie. De militaire academie legt verantwoording af over haar onderwijs- en onderzoeksprogramma’s aan de Commandant der Strijdkrachten (CDS). De NLDA valt onder het Defensie Ondersteuningscommando van het ministerie van Defensie.

De academie telt 350 militairen en burgers in de vaste staf en ongeveer 900 studenten en (internationale) cursisten. De studenten van de NLDA heten ook wel cadetten (landmacht, luchtmacht en marechaussee) en adelborsten (marine). De adelborsten volgen hun opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. De cadetten doen dat aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.

Video: Leiderschap en vorming bij de landmacht

Vechten voor vrede en vrijheid is de kerntaak van de Koninklijke Landmacht. Militairen komen daarbij soms in situaties terecht die het uiterste van zichzelf en hun team vragen. Daarom investeren we in de vorming- en leiderschapskwaliteiten van onze mensen. En leggen de lat hoog, erg hoog. Omdat ons werk dat van ons eist. 

Conflicten ontstaan altijd tussen mensen. En worden uiteindelijk opgelost op het land. Daar waar mensen leven en wonen. Daar waar we elkaar in de ogen kijken. Daar waar de steun ophoudt. En de soldaat op zichzelf en de groep is aangewezen. Waar we in een seconde beslissen of we moeten redden, praten, vechten of bemiddelen. In het meest extreme kunnen beslissen over leven en dood.

Vorming en leiderschap zijn voorwaarden om dit te kunnen. Vormen is jezelf een spiegel kunnen voorhouden. Waar liggen mijn grenzen? Hoe reageer ik als ik daar overheen ga? Wat betekent mijn gedrag voor anderen? Door intensieve opleiding en training, onder realistische omstandigheden, ontwikkelen we unieke leiders. Elke individuele kwaliteit moeten we benutten en alleen door samenwerken kunnen we succesvol zijn. We zijn bereid om alles te geven om anderen te helpen. Moed, toewijding en veerkracht, dat zit in de vezels van iedere militair. 

Wij gaan door waar anderen moeten stoppen.