Nederlandse Defensie Academie leidt militaire leiders op

Nederlandse militairen zijn actief in buitenlandse missiegebieden. Soms onder levensbedreigende omstandigheden. Dat lukt alleen met uitstekende leiders. Officieren die door training en vorming het beste uit zichzelf en hun team halen. De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt de opleidingen die hiervoor nodig zijn.

De moderne officier

Een officier is leider, manager en diplomaat. Daarnaast is een officier sociaal en communicatief vaardig. Hij of zij kan goed analyseren om vlug een oordeel te vormen en een besluit te nemen. Iedere missie is anders. Daarom is de moderne officier ook flexibel, creatief en vernieuwend. Tijdens de opleiding ontwikkelt hij deze eigenschappen. 

De opleiding aan de NLDA

De opleidingen van de NLDA richten zich helemaal op Defensie en de (maritiem) militaire praktijk. Daarmee onderscheiden de studies van de NLDA zich van het reguliere hoger onderwijs. De toekomstige officieren krijgen minstens 1 jaar (maritiem) militaire training. Een deel van de opleiding leven zij op het terrein van het opleidingsinstituut.

NLDA en accreditatie

De universitaire bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie zijn vanaf 1 september 2011 geaccrediteerd. Daarmee zijn het civiel erkende bacheloropleidingen. Naast deze bacheloropleidingen biedt de FMW de Engelstalige masteropleiding Military Strategic Studies. Afgestudeerden van de master krijgen de wetenschappelijke titel Master of Arts.

Organisatie Nederlandse Defensie Academie

De Nederlandse Defensie Academie neemt een zelfstandige positie in binnen de Defensieorganisatie. De militaire academie legt verantwoording af over haar onderwijs- en onderzoeksprogramma’s aan de Commandant der Strijdkrachten (CDS). De NLDA valt onder het Defensie Ondersteuningscommando van het ministerie van Defensie.

De academie telt 350 militairen en burgers in de vaste staf en ongeveer 900 studenten en (internationale) cursisten. De studenten van de NLDA heten ook wel cadetten (landmacht, luchtmacht en marechaussee) en adelborsten (marine). De adelborsten volgen hun opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. De cadetten doen dat aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.

Video: Leiderschap en vorming bij de landmacht