Commandant der Strijdkrachten

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is Defensies hoogste militair en daarmee de belangrijkste militair adviseur van de minister. De CDS geeft leiding aan het uitvoerende deel van de organisatie. Hij wordt bij zijn taken ondersteund door de Defensiestaf. Sinds 15 april 2021 is generaal Onno Eichelsheim Commandant der Strijdkrachten.

De CDS stuurt de volgende Defensieonderdelen aan:

Militair leider

De CDS is verantwoordelijk voor de inzet van militairen op missie. Hij heeft de dagelijkse leiding over missies van Nederlandse militairen en informeert en adviseert de minister hierover.

Militair planner

Een andere taak van de CDS is de verantwoordelijkheid voor de planning en uitvoering van militaire operaties. Hij moet dus zorgen voor de omstandigheden waarin militaire eenheden genoeg personeel hebben, kunnen trainen en voldoende materieel hebben. Als planner adviseert de CDS ook de minister van Defensie over aanpassing en modernisering van de krijgsmacht.

Militair adviseur

De CDS is de belangrijkste militair adviseur van Nederlands politieke leiders. Hij adviseert de minister wat de mogelijkheden van de krijgsmacht zijn. Bij het bewaken van de grenzen en het wereldwijd bestrijden van terrorisme, humanitaire crises en instabiliteit. De minister adviseert op haar beurt de regering. Soms informeert en adviseert de CDS politici zelf over praktische, militaire zaken. De politiek beslist vervolgens over wel of geen deelname aan missies, op welke manier en onder welke voorwaarden.