Commando Materieel en IT

Het Commando Materieel en IT zorgt dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel. De materieelorganisatie is betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel.

Defensie Materieel Organisatie heet voortaan Commando Materieel en IT

Video: het Commando Materieel en IT

Wij zijn Commando Materieel en IT. Wij zijn Commit.

Wij voorzien de Nederlandse krijgsmacht van wat nodig is. Het beste materieel en de beste IT; dat is onze missie en ons blijvende commitment.

Wij staan klaar, zodat onze collega’s in binnen- en buitenland de best mogelijke middelen hebben. Te land, ter zee, in de lucht en in de ruimte. We vormen de brug tussen de wensen van de Defensieorganisatie en de mogelijkheden die de budgetten en de markt ons bieden.

Wij zijn innovatief, gericht op samenwerking en doorlopend op zoek naar slimme en snel toepasbare oplossingen. De noodzaak om de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht te verbeteren, vraagt om krachtige ondersteuning door Commit. Onze opdrachtgever, de Commandant der Strijdkrachten, kan daarbij op onze inzet en expertise rekenen.

Wij brengen de wereld van IT, techniek, inkoop en logistiek bij elkaar. Gedreven en inventief leveren wij ondersteuning: van inkoop tot verkoop. Van technologie tot informatie. Van materieel en kleding tot voorraad en verbindingen. Van cyberspace tot voeten op de grond.

Wij maken afspraken met (inter)nationale partners en zetten ons samen met hen in om bestaande en nieuwe dreigingen het hoofd te bieden. Bij ontwikkeling en aanbesteding brengen we onze kennis in. Bij aanschaf en onderhoud van wapen- en IT-systemen verbinden we Defensie met het bedrijfsleven en kennisinstituten.

Met een mix van militairen en burgers doen wij wat nodig is om te beschermen wat ons dierbaar is. Met technische professionals, IT-experts, inkopers en projectleiders die hun vak verstaan, maken wij de verbinding tussen willen en kunnen.

Hier committeren we ons aan. Elke dag opnieuw. Want wij zijn Commit.